Skoleelever i byggfag er ikke bortskjemt med å få jobbe med skikkelige materialer. Derfor har bransjen i samarbeid med skolen dratt i gang en prosjektuke hvor elever fra Hellerud, Stovner, Kuben og Vestby får jobbe med de fire store grunnpilarene man har i murverket; teglstein, blokk, puss og flis — og med skikkelige materialer.

— Det er viktig at lærerne på disse skolene er murere, og har murerbakgrunn. Murfaget tar tid å lære seg, og mye øving og repetisjon er nødvendig for å få mestringsfølelse, sier både Gaute Fjeldstad fra Hellerud Videregående skole og Lars Eikemo-Rolfsen som er opplæringsleder i Murmestrenes Forening i Oslo.

De såkalte Oldtimers er tre pensjonerte murmestre som stiller opp som instruktører med sin kompetanse og erfaring, og lærer bort de de kan om murfaget i samarbeid med skolen og Murmesternes Forening.

— Oldtimers ble satt i gang på Kuben i 2015, hvor mur-elevene den gang kun ble tilbudt gamle materialer som var brukt flere ganger, forklarer murmester Knut Fjeld.

— Det blir ikke noen murere av det! Dette ville vi gjøre noe med og vi fikk med oss bransjen ved leverandørene Weber, Randers, Fagflis og Einar Stange som alle bidro gratis med alle materialer som ble levert på skolen. Det ble satt i gang kurs og medlemmene i mesterforeningen tok imot lærlinger, supplerer murmester Arild Levernes.

— Det er veldig moro å se på utviklingen hos elevene, fra den første dagen, hvor de er litt interessert, til etter noen dager hvor man ser hvordan de vokser med oppgavene og selvfølelsen stiger når de begynner å mestre, sier murmester Jan Gunnar Molde.

På denne måten skaper skolen, murbransjen og næringslivet nye mestre! Se video fra praksisuken under: