Ved å putte glass i betong kan du få fine effekter både med lys og farge.

Foran høyblokka i regjeringskvartalet er det laget et midlertidig minnesmerke for 22. juli. Her har landskapsentreprenør Steen & Lund benyttet glassbiter i det ytterste sjiktet av betongen. Deretter er overflaten slipt for å få fram igjen glasset. 

Minnesmerket består av en betonginnramming av et basseng med glasskår. Opp av bassenget reiser flere lindetrær seg. En stor glassvegg har inngravert navn og alder på alle ofrene etter terroraksjonen, og to hjørner i betong gir ly og ytterligere skjerming. Det hele fremstår som en kompakt og verdig plass til minne og ettertanke. Arkitekt for anlegget er 3RW.

Glassbetong er ikke et standardprodukt, så entreprenøren måtte prøve seg fram sammen med arkitekten for å få fram ønsket uttrykk. Hvordan skal glasset behandles i forkant? Skal det blandes i på betongfabrikken eller byggeplassen? Etter testforsøk ble løsningen å strø glassbiter i den ferske betongen slik at glasset kom i yttersjiktet.

Siden det er et midlertidig minnesmerke skulle installasjonen heller ikke ødelegge eksisterende belegning på plassen. Det var derfor strenge krav til oppbygging av forskaling og gjennomføring av arbeider. De to hjørnene som skal gi skjerming til plassen ga også utfordringer for entreprenøren: Her måtte de finne forskalingsmåter for å få fram ønsket mønster. Planen var først å bruke matriser, det vil si mønsterplater som legges i forskalingen. Dette måtte man etter hvert gå bort fra, og løsningen ble å bruke knotteplast for å lage mønster. Dette fungerte strålende – med unntak av at stiftene som holdt plasten også ga avtrykk i betongen. Derfor ble ytterflaten håndslipt. Smart og enkel løsning!

Her kan du lese mer om hvordan minnesmerket ble bygget.