Forskning, kompetanse og dokumentasjon viser veien til bygg med lavere karbonavtrykk.

Under Arendalsuka ble det lagt fram en rapport fra Østfoldforskning som viser at det ikke er mye forskjeller på tre og betong om hva som gir minst klimaavtrykk i høye bygninger. Det kom raskt innvendinger fra treindustriens representanter på rapporten, blant annet at trebygget ikke var optimalisert på samme måte som betongbygget eller at den type bygning ikke nødvendigvis hadde den mest optimale geometri for et trebygg.

Innvendingene er gode eksempler på at det er utrolig mange forhold som spiller inn på klimaavtrykk til bygg. Kanskje kan bransjene være enige om:

  1. Hvilke materialer som gir lavest klimaavtrykk i bygg ikke er gitt på forhånd. Bygg er komplekse og materialer har ulike egenskaper. Det er mange forhold som må spille på lag for å sette sammen dette best mulig.
  2. Materialenes klimapåvirkning har ikke statiske verdier. Det foregår hele tiden en forbedring av produkter, og nye innspill og innovasjoner tar bransjen videre. Det som var best i går er ikke nødvendigvis best i morgen. Rettferdig konkurranse er innovasjonsdrivende også på miljøløsninger.

Er man enige i disse forutsetningene vil diskusjonene mye raskere bli konstruktive. Da kan man diskutere løsninger og produkter med byggherrer, arkitekter og entreprenører hvor fokus skal være at bygget skal få best mulig sluttresultat.

Betongindustrien tåler og har godt av konkurranse. Det er ingen tvil om at treindustrien har gode produkter som på flere områder vil gi betong skarp konkurranse. Det som har vært en rød klut for betongbransjen derimot er påstander om klimagassbesparelser på 50, 60, ja opptil 75 prosent ved å erstatte betong med tre. Slike påstander har blitt brukt for å underbygge politiske tiltak som skal favorisere bygging i tre.

Selvsagt vil noen bygg være best med tre. Andre ganger vil betong være en bedre løsning. Oftest vil det være en kombinasjon hvor de beste egenskapene for flere materialer blir utnyttet. Men en generalisering om at ett produkt er best er det ikke vitenskapelig grunnlag for. Tenk om vi kan være ferdig med den diskusjonen!