Det er lite som gir så god læring som å prøve ut noe i praksis. Det fikk førsteårsstudentene ved AHO erfare da de skulle støpe 20 søyler i betong til en utstilling.

Læringskurven er bratt når studentene stuper inn i betongens verden, og studentene skal ikke bare lage en konstruksjon som skal være to meter høy, de skal også gi den en form og et uttrykk som løser oppgaven de har fått utdelt.

Tema for studentprosjektet var Y-blokka, et ikonisk bygg i regjeringskvartalet som etter planen skal rives. Alle gruppene skulle inkorporere et foto av bygget i sin egen konstruksjon.

— Det er blitt jobbet mye med hvordan bildene er stilt ut og plassert i betongen. Noen er skjult, andre eksponert. Noen får mye lys, andre lite. Det gir en veldig varierende opplevelse av fotografiene, som alle er tatt da Y-blokka var ny, beskriver Anna Røtnes, lærer ved AHO.

Utplassering i betongbedrifter

For at studentene skal få laget prosjektet, får de reise ut til betongbedrifter på Østlandet med former som de har laget på skolen. En viktig del er å sikre at formene er gode nok og at konstruksjonen de ender opp med kan flyttes og vil tåle det den er tiltenkt.

— Det har vært noen ganske intense dager for å bringe dette i havn, men det er en utrolig fin prosess med alle betongbedriftene. Så det er stolte lærere og elever som nå viser fram hva som er laget, sier Anna Røtnes.

Byggutengrenser har gjennom mange år organisert en utplassering av arkitektstudenter fra Arkitekthøgskolen i Oslo hos betongbedrifter på Østlandet.

— Det er viktig at kommende arkitekter får et innblikk i hva som er mulig med betong. Visst er det formelig, men det er også krevende. Du får bare en sjanse når du støper! Å ha studentene hos bedriftene gir også god inspirasjon til oss, mange av ideene som studentene vil gjennomføre gjør at også vi må tenke på løsninger som ikke i det hele tatt er A4, sier Vetle Houg, daglig leder i Byggutengrenser