Betongtavlen er en utmerkelse som gis byggverk i Norge, på fastlandet, i kystfarvann eller på kontinentalsokkelen, hvor betong er anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte.

Betongtavlen ble instituert etter initiativ fra sivilingeniør Sven Thaulow, som var en drivende kraft i opplysningsarbeidet om betong som materiale, og levende opptatt av at det ble anvendt på best mulig måte. Prisen utdeles av Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Norsk Betongforening (NB) og tildeles etter innstilling av en komité bestående av to medlemmer oppnevnt av NAL og tre oppnevnt av NB. Prisen ble delt ut første gang i 1961.

Jury 2022:

  • Juryleder – Vetle Houg, Betongfokus/Heidelberg Materials (NB oppnevnt)
  • Stine Smiseth, Skanska Norge AS (NB oppnevnt)
  • Ådne Trodahl, Trodahl Arkitekter AS (NAL oppnevnt)
  • Inger Anne Landsem, Per Knudsen Arkitektkontor AS (NAL oppnevnt)
  • Solveig Sandnes, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (NB oppnevnt)

Noen vinnere av Betongtavlen:

Alle tidligere vinnerene finner du her.