Neste år er det stortingsvalg og nye partiprogrammer og politiske plattformer er i støpeskjeen. Dette er våre tips til deg som er med i utforming av politikk:

Samarbeid, innovasjon og dukumenterte løsninger

  1. Bærekraftige bygg oppnår man ved god design, god prosjektering og kompetente entreprenører og leverandører. Kort sagt samarbeid mellom mange parter. Å utelukke løsninger og materialer før man er i gang begrenser mulighetene for å oppnå best mulig sluttresultat.
  2. Innovasjon og næringsutvikling oppnås best når alle materialer kan være med å konkurrere om løsninger.
  3. La dokumenterte løsninger og fakta ligge til grunn for valg som tas.

Betong er ikke én ting

Betong er ikke én enkelt vare. Betong lages ved å blande sement med vann, sand og stein. Kombinasjonene er utallige, og mulighetene nærmest endeløse. I Norge har vi i mange år hatt høy innovasjonstakt for å gjøre betong mer klimavennlig. Lavkarbonbetong er ikke bare blitt et begrep og en standardbeskrivelse, det er også et bevis på utvikling. Betong i klassen Lavkarbon Ekstrem har 70 % redusert utslipp sammenlignet med det som var referansebetong tidligere!

Norske betonger har generelt lavere karbonavtrykk enn det meste av det som er vanlig i våre naboland, ikke minst takket være krav og etterspørsel i markedet. Det aller meste av karbonavtrykket i betongen er fra produksjon av sement — limet i betongen. Sementprodusentene har tatt store steg med å redusere utslipp, og nye vil komme. Norsk sementproduksjon er ledende i verden på dette.

Optimalisering reduserer utslipp

Optimalisering av en konstruksjon kan gi store utslippskutt i bygg. En slik optimalisering handler om å utnytte materialene best mulig til byggets funksjon. Hvor store spenn er hensiktsmessig? Hvordan kan bæresystemet gi best utnyttelse av arealene? Hvordan sikre seg mot brann? Hvilke løsninger gir mest effektiv bygging? Spørsmålene er mange, og godt samarbeid mellom partene i prosjektet er eneste farbare vei for å løse utfordringene.

Lengre levetid reduserer fremtidig materialbruk

Et bygg er en stor investering og skal brukes i mange år. Et bærekraftig bygg er gjennomtenkt slik at bygget skal ha lavest mulig driftskostnad og vedlikeholdskostnad i brukstiden. Et bygg som lett kan endres til annen bruk vil også gjøre at en lengre levetid kan sannsynliggjøres. At bygg får lang levetid er noe av det mest bærekraftige vi kan gjøre — det betyr at man kan unngå å oppføre et nytt bygg i framtiden.

Den beste måten å dokumentere bærekraftig bygging er å lage et klimagassregnskap basert på en livsløpsanalyse. Da kan man måle utslipp på en funksjonell enhet, som en kvadratmeter ferdig bygg. Et klimagassregnskap for sine data fra miljødeklarasjoner som produsentene får laget. Her skjer det hele tiden en utvikling, og det som var best i fjor er kanskje forbigått i år. Alle bygg er forskjellige, og det som er best løsning i ett prosjekt behøver heller ikke være løsningen i det neste!

Det er bra med politiske ambisjoner om å redusere utslipp fra bygg. La disse ambisjonene bli fulgt opp med prosjekter hvor alle materialer får lov til å konkurrere med sine produkter, og la målene styres etter dokumenterte løsninger. Da tar du skritt i en bærekraftig retning!