Stein utgjør en stor del av volumet i betong, og betongoverflater hvor steinen synes gir spennende og varierte uttrykk. Frilegging er navn på de teknikkene hvor man fjerner finstoffene i overflaten slik at steinen synes.

Frilagte betongoverflater brukes gjerne i fasadeelementer, trapper osv, men har også vært mye brukt på gangheller, støttemurer og støyskjermer. Flere monumentale bygg, som Høyblokka og Y-blokka i regjeringskvartalet, ble oppført i det som ble kalt naturbetong, som også er en form for frilegging.

Kjemisk eller mekanisk fjerning

For at steinen skal synes i overflaten må finstoffene fjernes. Det er flere teknikker som kan benyttes. Det vanligste i dag er å påføre en bremsende kjemi, også kalt retarder, enten på støpeoverflaten eller i støpeformen.  Retarderen bremser herdeprosessen. Ofte vil man ta vekk støpeformen neste dag, og da vil man kunne spyle vekk overflaten der det har vært påført retarder. Siden denne bare har virket helt i overflaten så vil større stein sitte fast i betongen under.

Overflaten kan også fjernes mekanisk, for eksempel med sandblåsing. Det var denne teknikken som ble brukt på naturbetongen. Metoden var tungvint, støvete og støyende, og mattet også ned overflaten på den synlige steinen.

Bruk av retarder for å frilegge betongen er skånsom mot steinen, i motsetning til mer mekaniske teknikker.

Stein gir variasjon

Det finnes utrolig mye flott stein som også er godt egnet i betong, og frilegging er en veldig bra måte å få fram steinen på. Naturgrus vil gi stort spill i overflaten, da dette er en naturlig miks av ulike steintyper. Disse er også avrundet i formen. Pukk er stein som er maskinknust, det gir en mye mer ensartet og kantete stein.

Frileggingstenikker brukes gjerne for å gi kunstuttrykk i betongoverflaten, enten det er Picassos skisser på Y-blokka, eller geometriske mønstre på en støttemur. Med dagens teknikker kan det lages nærmest fotografiske uttrykk i betongen. Motivet «skrives» da på et papir, men i stedet for blekk brukes da en retarder. Papiret legges i støpeformen og overfører retarderer til betongen. Denne teknikken muliggjør svært presis frilegging. Man kan oppnå store eller små kontraster mellom det som er frilagt og det som ikke er frilagt avhengig av valg av stein, sand og sement. Også fargepigment i betongen kan benyttes. Les mer om grafisk betong her.

Vil du vite mer?

Boka Betongoverflater inneholder mye informasjon om frileggingsteknikker og mulighetene med dette, les mer om boka her.

Ønsker du å se eksempler på frilagte overflater, se et utvalg hos BetongStudio.

Se film om bruk av naturbetong og hvordan man nå frilegger betong: