Det nye hovedbiblioteket i Oslo er et miljøbygg med løsninger som har lavere utslipp fra byggingen med passivhusstandard som gir lavere energibruk i drift. Betong er et hovedmateriale i bygget det er tre hovedmåter betong er brukt på i Deichman Bjørvika som bidrar til miljøprofilen: Lavkarbonbetong, termisk masse og smarte konstruksjonsløsninger.

1. Lavkarbonbetong

Deichman

Betongen i Deichman Bjørvika er lavkarbonbetong, som har lavere karbonavtrykk enn standard betong.

Lavkarbonbetong er en klassifisering av betonger som har lavere karbonavtrykk enn standardbetonger. Disse betongene var nye på markedet da Deichman ble prosjektert og bygget, nå har de nærmest blitt den nye standarden. Grenseverdiene for hvor mye karbonavtrykk de enkelte betongene kan ha har også blitt strammet ytterligere inn. Den strengeste klassen, Lavkarbon Ekstrem, har 70 % redusert karbonavtrykk sammenlignet med den gamle bransjestandarden.

Les mer om hvordan sement- og betongindustrien har kuttet utslipp, og hvordan man nå kan produsere lavkarbonbetonger.

2. Termisk masse

Ventilasjonsristen rundt søylen viser hvor friskluft strømmer inn fra under gulvene.

Betong er et tungt materiale, og det har stor termisk masse. Det betyr at betongen kan absorbere varmeenergi og holde på den lenge. Dette utnyttes i Deichman Bjørvika for å redusere energibruk til oppvarming og kjøling. Ventilasjonsluften i bygget strømmer ut under gulvene som er bygget oppå betongdekkene, og oppover i bygget. Når det er mange mennesker i bygget, og det er varmt, så tar betongen til seg denne varmen. Om natten, når det er kjøligere, så avgis denne varmen tilbake til luften.

Effekten kan sammenlignes med varme svaberg på en sommerdag. Da holder svabergene seg varme langt utover kvelden.

Det er også støpt inn såkalte termoaktive bygningselementer. Det er enkelt forklart vannbåren varme og kjøling som jobber sammen med ventilasjonen for å utnytte den termiske massen maksimalt, og på den måten redusere energibruk ytterligere.

Les mer om termisk masse her.

3. Smarte konstruksjonsløsninger

Fra byggingen av Deichman Bjørvika vinteren 2017.

Armert betong er veldig sterkt, men de sterke komponentene er ikke like viktige i hele konstruksjonen. I en del av gulvene (dekkene) i Deichman Bjørvika er det brukt såkalt Bubbledeck. Da er en del av volumet fylt opp av store plastkuler. Dette sparer mye betongvolum og gir også en lettere konstruksjon – som gjør at det kan lages enda større spenn mellom søyler og vegger.

I bygninger som bruker betongelementer er det vanligvis hulldekker, som er dekkeelementer hvor ca halvparten av volumet er hulrom.

Det finnes også andre konstruksjonsløsninger med betong som gir lavere materialbruk, for eksempel spennarmerte dekker.