– Vi må sørge for at byen bygges på en grønn og bærekraftig måte. Derfor er det kjempeviktig at betongindustrien får ned utslippene sine, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Betongbransjen er i en omstilling hvor klima og miljø blir stadig viktigere. Det nye biblioteket i Bjørvika er et godt eksempel på det. Her er det tatt i bruk løsninger som har gitt betydelig utslippsreduksjoner.

– Betongen som er benyttet i forbindelse med oppføringen av Deichman Bjørvika bidrar blant annet til lavere energibruk, fordi behovet for oppvarming og kjøling blir mindre. Det er et godt eksempel på gode løsninger som vi liker, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Det nye hovedbiblioteket er en del av Futurebuilt-programmet, hvor reduksjon i klimagassutslipp er et hovedmål. Oslo kommune stiller strenge krav til hva slags betong og hva slags byggeløsninger som blir brukt i kommunale prosjekter. Karbonavtrykket skal bli lavest mulig.

– Deichman Bjørvika er et godt eksempel på at vi kan bygge store bygninger som har lavt karbonavtrykk og som også bruker lite energi, fastslår Raymond Johansen.

Kuttet utslipp med 70 %

– Vi har oppnådd nesten 70 % reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med et standard bygg, sier Stein Stoknes, faglig leder i Futurebuilt.

– Deichman var et ambisiøst prosjekt da det ble startet opp for ti år siden. Det er særlig to ting ved betongbruken her som er interessant. Det første er bruken av lavkarbonbetong. Det andre er fordi betongoverflatene er eksponert. Dette regulerer temperaturen i bygget og bidrar til lavere energibruk, sier Stoknes.

Gjennom årene som har gått siden Deichman ble påbegynt har betongbransjen innført strengere klassifisering av lavkarbonbetongene fordi produsentene har kuttet i utslippene.

– Skulle vi bygd dette i dag, ville vi kanskje brukt en ekstrem lavkarbonbetong. Om 10 år vil vi kanskje ha nullutslippsbetong, spekulerer Stoknes.

Ikonisk bygg

I fjor høst ble Deichman Bjørvika tildelt utmerkelsen Betongtavlen. En vesentlig del av begrunnelsen var nettopp den innovative bruken av betong for å redusere klimagassutslipp.

– Biblioteket er et ikonisk bygg som har mottatt mye velfortjent oppmerksomhet for sin arkitektur. I tillegg viser betongløsningene i bygningen hva som er mulig selv i store og komplekse bygg som dette, sier Vetle Houg, juryleder i Betongtavlen og daglig leder i bransjeforeningen Byggutengrenser.

– Med praktbygget Deichman Bjørvika er det tydelig for alle at betong i høyeste grad også er et materiale for framtidens bygg hvor klimagassutslipp er kuttet, men som også gir kvalitet og lang levetid, sier Houg.

Se film med byrådsleder Raymond Johansen og faglig leder Stein Stoknes