Fleksibilitet og endringsdyktighet er nøkkelord for å bygge bærekraftig. Når vi bygger skal vi dekke konkrete behov, men disse vil nesten helt sikkert endre seg med årene. Da er det viktig å ha et bygg som også dekker framtidens behov.

Med betong kan du bygge effektivt med store spenn og få søyler, og uten at dekkehøyden blir for stor. Da får du større areal til utnyttelse. Og med færre bærende vegger og søyler blir det lettere å tilpasse bygget innvendig. Tekniske føringer kan legges skjult, men likevel slik at de kan fornyes i takt med kommende behov.

Det er mange ulike byggeløsninger med betong – også kombinert med andre materialer. Betongen kan støpes på plassen eller den kan leveres som ferdige elementer. Plasstøpte løsninger gir skreddersøm og bare fantasien setter grenser. For å redusere betongvolum og vekt, og dermed øke fleksibilitet kan flere løsninger være aktuelle, noen også i kombinasjon.

Spennarmerte dekker gir høyere styrke i dekket og dermed kan dekkehøyden og betongvolumet reduseres. Bubbledeck gir større dekkehøyde, men reduserer også betongvolum. Les mer om plasstøpte dekker her.

Med betongelementer drar man nytte av serieproduksjon på fabrikk, stor fleksibilitet på overflatebehandling og høyt optimaliserte produkter. Hulldekker er det mest produserte betongproduktet. Dette er dekkeelementer hvor hulrom bidrar til lavere betongvolum og vekt.

Betong har noen sterke sider som det er lurt å utnytte: Det er sterkt og tåler store laster. Det har lang levetid og har lavt vedlikeholdsbehov. Det brenner ikke.

Nesten all konstruksjonsbetong er armert betong. Betong sammen med armering utgjør en sterk og fleksibel kombinasjon hvor materialenes sterke sider utfyller hverandre.