Materialer absorberer varme i ulike grad. Tunge materialer som betong og mur har høy termisk masse, altså kan de lagre mye varmeenergi. Tenk på et svaberg som blir varmet av sola gjennom en varm sommerdag, det holder seg varmt langt utover natta. Den samme effekten kan utnyttes i bygg for å redusere behov for både oppvarming og kjøling.

Dagens byggestandard har høye krav til isolering. Samtidig har mange bygg ofte store vindusflater som gir stor varmeinnstråling. I andre bygg vil også bruken tilføre varmeenergi, for eksempel datamaskiner og mennesker.

Tunge materialer som betong, jevner ut innetemperaturen

Termisk masse - diagram

Eksponerte overflater i betong vil kunne absorbere mye av den ekstra energien slik at temperaturen ikke øker. På natten vil den absorberte energien stråle tilbake til den kjøligere luften. Effekten kan økes ved såkalte TABS, termisk aktive bygningssystemer. Dette kan for eksempel være vannrør innstøpt i betongen som da kan brukes til å tilføre enda mer varme – eller kjøling – avhengig av hva som er tilgjengelig og hva som behøves. Deichman Bjørvika er eksempel på bygg hvor dette er utnyttet til fulle.

Om dagen absorberes varmen i betongen

Termisk masse - dag

Om natten frigjøres varmen fra betongen

Termisk masse - natt