Byggutengrenser jobber med formidling av kunnskap og kjennskap til mur og betong til studenter ved flere studiesteder, i hovedsak rettet mot arkitektlinjer. Det jobbes både med teori og praktisk arbeid.

På NTNU i Trondheim har vi arrangert både en seminardag samt utplassert studenter hos bedrifter. Seminardagen var digital og favnet både mur og betong. Uplasseringen var gjort gruppevis, og det ble laget et opplegg som ivaretok smittevernhensyn men som også ga studentene mulighet til å eksperimentere med både mur og betong. Overhalla Betongvare tok i mot studenter både i Namsos og Verdal, Unicon og Betong Øst Trøndelag hadde felles opplegg for studenter i Trondheim hvor også Weber var med, samt at Wienerberger og BMC gjennomførte sitt opplegg på NTNU. I sum fikk altså studentene erfare hele spekteret av produkter og løsninger fra bransjen.

Ved NMBU i Ås har vi et betongseminar for landskapsarkitekter og landskapsingeniører. I fjor var dette på første dagen med nedstengning, så da ble vi kastet ut i digital undervisning. Seminaret var selvsagt digitalt også i år. Med på seminaret var også Steen & Lund, som er en anleggsgartnerbedrift, samt Betongpark, som bygger skateparker i betong.

Byggutengrenser organiserer også et lignende opplegg for AHO i Oslo, dette gjennomføres om høsten.