Å få erfaring med materialer og lære seg hvordan man kan bruke de best mulig er helt avgjørende for å bli en god arkitekt.

Med gjeldende Corona-restriksjoner er det ikke enkelt å få på plass et opplegg for alle studentene, men på tross av noen utfordringer ble årets praksisuke for NTNU-studentene gjennomført omtrent som tidligere.

I løpet av noen hektiske dager får studentene erfare hvordan det er å jobbe med ulike materialer. Utgangspunktene er ulike: Noen murer med teglstein, andre med Leca-blokker, mens andre grupper bygger forskalinger hvor det skal støpes med betong.

– Vi er veldig glade for at bedriftene stiller opp slik at vi får gjennomført dette. De har ulike forutsetninger, ressurser og muligheter, men stiller opp, sier Vetle Houg, daglig leder i bransjeforeningen Byggutengrenser.

Overhalla Betongbygg var en av bedriftene som åpnet fabrikkportene. Både til fabrikken i Namsos og i Verdal tok de imot studenter som fikk prøve seg.
– Det var veldig lærerikt og en artig opplevelse. Det var spennende å ta del i prosessen fra ide til ferdig produkt, og utforske alle mulighetene som fantes. Vi fikk veldig fritt spillerom til å designe og lage betong på ulike måter. Og det var gøy å se det endelige resultatet, forteller Allegra Farrah Torstensen, som var en av studentene hos Overhalla.

Også i Trondheim fikk studentene prøve seg. Koteng Eiendom hadde velvilligst lånt ut et tomt verkstedlokale hvor flere grupper fikk bygget sine prosjekter. Her var det Unicon og Betong Øst Trondheim som sammen bisto studentene.

¬– Det var kreative studenter som eksperimenterte seg frem til hvordan konstruksjonen skulle se ut. På den måten fant de ut hvilke begrensninger en møter. De fikk lære hvordan en bygger opp støpeformer, hvordan formen skal armeres og sikres. Ikke minst fikk de eksperimentert med ulike overflater, forklarer Arnt Magne Moen i Unicon.

Ny innsikt med muring

Flere grupper studenter fikk også førstehåndserfaring med muring. Både med tradisjonell teglstein og med blokker. Ikke minst fikk de kjenne på at det kan være tungt arbeid, og at muring er et håndverk som tar tid å mestre.
– Teori møter praksis! Dette er en aktivitet jeg ser fram til hvert år, og det er alltid hyggelig å møte interesserte og kreative studenter. Med denne workshopen så får de kjenne på materialene og høster mye erfaring underveis, sier Jan Petter Svendsen i Saint-Gobain Byggevarer. Han lar sine grupper teste ut muring med blokker og pussing av disse.
Også Norsk murforum er engasjert i studentarbeidet og håndterer grupper av studenter på NTNU. Der får de murt med teglstein.

I slutten av uka legger alle studentgruppene fram sine erfaringer for resten av kullet. Det er ingen tvil om at studentene har fått med seg både inspirasjon og noen nyttige impulser de kan ta med videre i studietiden – og kanskje også lærdom de kan dra nytte av som ferdige arkitekter.