Byggutengrenser arrangerte møte under Arendalsuka hvor det kommunale klimaarbeidet ble løftet fram, og hvordan materialnøytrale funksjonskrav er best egnet til å oppnå klimagevinster for offentlige bygg.

Asker kommune er i sluttfasen i arbeidet med sin klimaplan. Byggutengrenser og Fabeko har tidligere i prosessen gitt innspill på hvordan denne kunne forbedres slik at gode krav kan stilles til prosjekter og leverandører. Askers ordfører Lene Conradi fortale om prosessen med klimaplanen og hvilke mål Asker har satt seg for å bli bedre på klima.

– Vi ser at mange kommuner etter hvert har tilegnet seg mye kunnskap om hva som faktisk bidrar til klimakutt i offentlige bygg. Vi ser at det oftere legges vekt på dokumenterte egenskaper og at det etterspørres krav til funksjon og ikke bare bestemte materialer, slik det har vært mye av de senere årene, sier Vetle Houg i Byggutengrenser.
– Asker kommune synes vi er et godt eksempel på hvordan en kommune kan jobbe for å oppnå resultater.

– Det er viktig for oss i betongbransjen å vise hva vi har jobbet med de senere årene – og også hva som kommer av utvikling. For det er en bransje som har mye å vise til! Når politikere og myndigheter ser hva bransjen gjør gir det også et bedre beslutningsgrunnlag for offentlige anskaffelser. Det er bra at det stilles krav til klimakutt, og bransjen leverer på dette hver dag, sier Houg som viste til fakta fra det sement- og betongindustrien har oppnådd med sine tiltak.
Se også artikkel på bygg.no

Fagsjef Anne Romsaas i KS holdt et innlegg om hvordan FNs bærekraftsmål innvirker på kommune-Norge, og hvordan KS jobber med offentlige anskaffelser som verktøy for å påvirke leverandørleddet til klimakutt.

Karbonfangstprosjektet til Norcem Brevik har vært mye omtalt, og i tidligere år har Arendalsuka vært en viktig arena for å få et engasjement og forståelse rundt prosjektet. Nå er selve byggingen i gang, og myndighetskontakt Per Brevik kunne dermed gi de fremmøtte en oppdatert status på prosjektet som skal stå ferdig om tre år.