I Norge har vi skapt noen av ingeniørkunstens største og mest innovative byggverk i betong. Nå står vi på terskelen til en tid da nye krav blir stilt til oss både som enkeltmennesker og som byggebransje.

Våre erfaringer fra store offshorekonstruksjoner og andre energiprosjekter, bruker vi nå til å produsere vindkraft, til å sikre rent drikkevann og for å bygge flytende bydeler og undersjøiske restauranter.

Betongen viser sin styrke i møte med naturkreftene, skaper nye og bærekraftige samfunn og en trygg hverdag i et stadig villere og våtere klima.

Troll-A platformen, Zakariasdammen, Bjørvika-tunnelen og restaurant «Under» har alle blitt tildelt Betongtavlen. De har alle til felles at de viser Betongens styrke og egenskaper i møte med vann.