Broene våre er ingeniør- og arkitekturkunst som bidrar til å knytte landet vårt sammen.

Visste du at mange av Norges broer er fredet? Her viser vi et knippe flotte broer som er blitt tildelt Betongtavlen gjennom årene, og du kan lese mer om hver enkelt bro på våre inspirasjonssider.

Dette er broene du ser i filmen:

Tromsøbrua

Tromsøbrua fikk Betongtavlen i 1963. Den har en lengde på 1016 meter og var den første brua bygd etter frittfram-metoden i Norge. Den spenner over Tromsøsundet, fra Tromsøya og over til Tromsdalen på fastlandet. Broa er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, og statsminister Einar Gerhardsen åpnet brua i 1960.

Saltstraumbrua

Saltstrambrua krysser Saltstraumen utenfor Bodø, og fikk Betongtavlen i 1985. Det er en frittfram-bro med lengde på 768 meter, og et største spenn på 160 meter med en seilingshøyde på 41 meter. Brua ble åpnet i 1978.

Skarnsundbrua

Skarnsundbrua fikk Betongtavlen i 1992 og er en skråkabelbru i Inderøy, Trøndelag. Den forbinder Mosvik med Utøy. Brua har en lengde på 1010 meter og var verdens lengste skråkabelbro da den åpnet i 1991.

Gulli bru

Gulli bru krysser Glomma rett sør for Kongsvinger. Broa fikk Betongtavlen i 2015. Den har en lengde på 741 meter og et største spenn på 44 meter. Den er bygget med lanseringsmetoden, hvor brodekket skyves ut over bropilarene etter hvert som den støpes.

Svinesundbrua

Svinesundbrua er en buebro som krysser Iddefjorden og grensen mellom Norge og Sverige. Den har en lengde på 704 meter og et hovedspenn på 247 meter. Seilingshøyden er 55 meter. Broa fikk Betongtavlen i 2006.

Hølendalen bruer

Hølendalen bruer er tre parallelle bruer for veg og jernbane i Vestby kommune. Broene har en lengde på 416 meter og en høyde på 54 meter. Største spenn er 128 meter. Broene fikk Betongtavlen i 1999.

Engervannet bru

Engervannet bru ligger i Sandvika i Bærum, der Engervannet har sitt utløp i Norges korteste elv, Rønneelva. Broa har fem spenn utformet med buer. Den fikk Betongtavlen i 1994.

Grenlandsbrua

Grenlandsbrua er Norges høyeste skråstagbro med en tårnhøyde på 166 meter. Den krysser over Frierfjorden med en lengde på 608 meter, med et største spenn på 305 meter og en seilingshøyde på 50 meter. Grenlandsbrua fikk Betongtavlen i 1996, samme år som den åpnet.