Murverksprisen deles ut for fremragende arkitektur i tegl- eller blokkmurverk der murverket er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte. I år går prisen til et byggverk i teglstein.

Murverksprisen 2021 tildeles Wesselkvartalet tegnet av Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Wesselkvartalet ligger i Asker sentrum, like ved kollektivknutepunktet, og er oppført på en av de siste ubebygde tomtene. Sentrumsområdet i Asker er nokså lite, med relativ lav bebyggelse og avgrenses mot en åpnere bebyggelse av store veistrukturer. Sentrum er fortettet, og Wesselkvartalet er en viktig del av utviklingen til en mer bymessig karakter. Asker sentrum har flere bygninger med myke, buede former inspirert av de store bueslagene i veistrukturen, og bruk av tegl har lange tradisjoner i området.

Wesselkvartalet viderefører det organiske formspråket. Det nye anlegget har et karakteristisk og originalt uttrykk med en tydelig identitet og knytter seg til eksisterende bebyggelse ved bruk av tegl.

Den ytre formen er tilpasset gateløp og kvartalsstruktur, og det er tatt hensyn til viktige offentlige gangforbindelser gjennom kvartalet. Volumoppbygging og skala er meget hensynsfullt tilpasset omkringliggende lav bebyggelse, med høyere etasjer trukket tilbake.

Kvartalet oppleves som et positivt tilskudd til Asker sentrum. Sammen med den planlagte parken innbyr den spennende og veldimensjonerte gangforbindelsen til godt, urbant liv.  Wesselkvartalet svarer på utfordringen med fortetting og relativt stor utnyttelse i sentrumsområder på en inspirerende måte.

Wesselkvartalet har totalt åtte etasjer over bakken, med butikker og restauranter på bakkeplan, næringslokaler i 2. etasje og boliger i 3.–7. etasje. Parkering og tekniske rom ligger under bakken. Det er passasjer på bakkeplan i både én og to etasjers høyde. Leilighetsorganiseringen tar i bruk flere prinsipper og kombinasjoner av disse. Det benyttes ulike typologier som tradisjonelle oppgangsløsninger, midtkorridor- og punkthus-løsning. Anlegget inneholder 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Leilighetene er, avhengig av plasseringen, løst som både innvendig og utvendige hjørneleiligheter, gjennomgående leiligheter samt ensidige mindre 2-roms leiligheter.

Alle leilighetene har private uterom på balkonger eller takterrasser. De store leiligheter har flere uteplasser med ulik størrelse og orientering. Takflaten er fullt utnyttet med både private og felles uteoppholdsplasser.

Det organiske formspråket er tydeligere dyrket og forsterket i den indre, mer private delen av kvartalet, slik at leilighetene opplever en stor grad av variasjon og uttrykksmessig rikhet.

Byggets bærekonstruksjoner er skiver og søyler av betong og betongdekker. Halv-steins teglvange bæres på dekkeforkantene. Første etasje er utstyrt med vegghøye glasspartier og vertikal spilekledning i eik.

Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen.

Wesselkvartalet er frodig og variert. Material- og fargepalettene er sober og stringent som sammen med et mangfold av former gir anlegget et sterkt uttrykk og tydelig identitet.

Vi føler oss sikre på at Wesselkvartalet med sin rikholdige teglbruk og varierende formuttrykk evner å begeistre både utbyggere og folk flest. Det er med glede juryen deler ut årets Murverkspris til Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter.

 

Oslo, 19. oktober 2021

Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund

Wesselkvartalet
Byggherre:  Wesselkvartalet AS
Arkitekt: Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
Murmester: AK Byggservice

Jury Murverksprisen 2021:
Daglig leder Øyvind Buset, Norsk murforum
Sivilingeniør Preben Jensen, Multiconsult AS
Ingeniør Mari Flaata, redaktør mur+betong
Sivilarkitekt MNAL Gro Eileraas (oppnevnt av NAL)
Sivilarkitekt MNAL Jostein Bjørndal (oppnevnt av NAL)