Førsteårsstudentene på AHO har de siste uken planlagt, tegnet, bygget forskalinger og støpt 20 ulike prosjekter. På veien har de fått mange gode råd og en fin dose inspirasjon av gode hjelpere fra bedrifter og foreninger i bransjen!

Resultatet er Linjen – et sted for opphold, som er en samling av 20 figurer i betong koblet sammen med en linje i tre. Figurene er plassert på skolens parkeringsplass, og installasjonen er tenkt som et oppholdssted for alle forbipasserende og for alle på AHO.

Det er imponerende å se arkitektstudentenes kreativitet og deres ønske om å utfordre betongens fleksibilitet med geometri og styrke. Underveis har de naturlig nok mange spørsmål om forskalingsteknikk, armeringsarbeider og byggeteknikk. Hovedmålet med studentarbeidene er nettopp å gi de kommende arkitektene denne erfaringen og forståelsen av betongens muligheter.

– Den årlige Betongworkshopen på AHO har blitt en viktig tradisjon, og en svært viktig del av arkitektutdanningen ved AHO, sier Espen Surnevik, prorektor ved AHO.

– En workshop som dette, som er så håndverksnær og en-til-en, gir nyttig lærdom. Dette får studentene bruk for senere når de skal  formidle vårt akademiske fag fysisk ut på byggeplassen, og for å kunne kommunisere med håndverkerne, uttaler Surnevik.

Arkitektstudentene Willliam Holmes og Hedda Lie Gullestad sier de har lært veldig mye gjennom hele prosessen, og at de har fått god veiledning underveis.

– Forskalingen var nok det mest tidkrevende og krevde høy presisjon, sier Hedda.

Begge synes det har vært veldig gøy å være med på hele prosessen fra en teori og skisser til det ferdig prosjektet, og er veldig fornøyd med resultatet.

Erfaringen studenten får er veldig verdifull, og det er inspirerende å se studentenes engasjement, kreativitet og pågangsmot gjennom hele prosessen fra planlegging til ferdig resultat.

Miljøaspektet når man bygger er selvfølgelig viktig, og studentene jobber for at prosjektet skal bli stående. Les mer her.

Bedriftene og organisasjonene som var med og bidro på årets studentworkshop i samarbeid med Byggutengrenser var:

  • Agaia
  • Maxbo Teknikk
  • Unicon
  • NorBetong
  • Spenncon
  • Celsa Nordic
  • BetongStudio
  • Norsk Betongforening
  • Fabeko
  • Weber