– Det er viktig at studentene får førstehåndskjennskap til materialet – og få respekt for håndverket, sier universitetslektor Hans Bjørn Holter ved AHO. Han har med seg hele kullet med andreårsstudenter for å ha murworkshop.

Hos Weber på Lillestrøm får arkitektstudentene mulighet til å bygge murkonstruksjoner i tegl eller blokk. Det hele gjøres unna på to hektiske dager.

– Studentene får prøve seg på ulike teknikker, fuger, overbygninger osv. De har på forhånd prosjektert et hjørne, og laget arbeidstegninger til det. Og så skal det bygges her, forklarer Holter som understreker viktigheten av å ha konkrete oppgaver med materialene.

– Det er veldig fint å komme hit, og samarbeidet vi har med bransjen er veldig bra, sier Hans Bjørn Holter.

Tradisjon og kunnskap

– Dette er tradisjon, sier Øyvind Buset, daglig leder i Norsk murforum, og sikter til både selve workshopen og til murerfaget.

Drøyt 60 studenter inndelt i grupper jobber med sine prosjekter. Før de kom til verkstedhallen på Lillestrøm hadde de hatt en teoretisk gjennomgang på skolen om de materialene de skal få jobbe med; tegl, blokk og puss.

– I år var studentene svært godt forberedt, med gode arbeidstegninger og også forskalinger der de trengte det. Det gjorde at det ble høy kvalitet på det som ble bygget, sier Buset.