Sverre Fehn ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen hele fem ganger!

Storhamarlåven, Domkirkeodden, Bremuseet i Fjærland, Ivar Aasen-tunet, Gyldendalhuset og Arkitekturmuseet er alle prosjekter som viser Fehns evne til å utnytte de materialene han valgte og å bruke betongen på den mest enkle og likefremme måte.
Et av de siste arbeidene Sverre Fehn ledet var utstillingspaviljongen til Arkitekturmuseet / Nasjonalmuseet i Oslo, som åpnet i 2008. Arkitekturmuseet ble tildelt Betongtavlen i 2009.
Med denne utstillingsbygningen var ringen nærmest sluttet for Sverre Fehn. En av de første offentlige bygningene Fehn tegnet var jo nettopp en utstillingspaviljong, til verdensutstillingen i Brussel i 1958.