Statens Vegvesen har sendt ut forslag til nye regler for kjøre- og hviletider for transport av fabrikkbetong. Betongfokus arrangerte et nettmøte for medlemmene tirsdag 18. januar klokken 0900 og ga svar innen fristen 14.februar. Nå venter vi på at de nye reglene skal bli innført.

EU-Parlamentet vedtok i juli 2020 den nye mobilitetspakken som inneholder flere nye bestemmelser for vegtrafikken i Europa. Etter dette har Statens Vegvesen laget forslag til hvordan disse bestemmelsene skal implementeres i de norske reglene.

Ett av forslagene er å unnta transport av fabrikkbetong fra kjøre- og hviletider og det var temaet 18. januar.

Video fra nettmøtet er tilgjengelig på vår YouTube-kanal.

Spørsmål på møtet

Under møtet kom medlemmene opp med mange gode kommentarer og spørsmål. Vi vil vurdere spørsmålene og svar i ukene framover før endelig høringsfrist til Statens Vegvesen midt i februar. Noen av disse spørsmålene er:

  • Vil et unntak fra reglene også medføre fritak for USK?
  • Hvilke regler gjelder når en sjåfør kjører både betongbil og andre tyngre kjøretøyer samme dag?
  • Gjelder unntak for både betongtransporten og for retur til betongfabrikk?
  • Gjelder unntaket for transport av fabrikkbetong eller for kjøring med betongbiler generelt?
  • Hvordan skal bedriften nedfelle reglene om unntak i avtalene med ansatte?
  • Hvilke regler har størst innflytelse for sjåførens arbeidsoperasjon, AML, FATS eller kjøre- og hviletid?
  • Når kan vi forvente at nye regler blir gjort gjeldende?

Transportkompetanse ved Tom Martinsen bidro sterkt til et godt møte og vil være tilgjengelig for medlemmene i videre rådgivning.

Vi ber om kommentarer

Vi ba om synspunkter fra medlemmene på høringsnotatet og  om at dette ble sendt på epost til Espen Kurås innen 1. februar.

Her er Fabekos høringssvar pr 14. februar 2022: