Vi har startet prosessen med utvikling av veileder for moderne vaske- og resirkuleringsanlegg for betongfabrikker. I nær dialog med medlemmene utvikler vi prinsipper for gjenbruk slik at vi møter de nye kravene som forventes å komme i ny forskrift.

Det er viktig at de nye resirkuleringsanleggene er kostnadseffektive, tilpasset fabrikkenes produksjonsforhold og støtter målet om null avfall og full resirkulering av materialer.

Miljødirektoratet gjennomførte en høringsrunde for den nye forskriften om betongproduksjon høsten 2021 der de mottok i alt 13 høringsuttalelser fra både betongindustrien, kommuner og andre offentlige etater.

Fabeko gjennomførte flere nettmøter med medlemmer før vi sendte inn vår uttalelse. Alle disse høringssvarene ligger åpent på Miljødirektoratets nettsider.

Vi er usikre på når det vil komme en ny forskrift og hvilke overgangsordninger som vil gjelde.

I kontakt med Miljødirektoratet 2. mars ga de følgende status i arbeidet:

Vår arbeidsgruppe i Miljødirektoratet har oversendt forslag til ny forskrift til Departementet som vil gjennomgå dette og utgi en gjeldende forskrift. Det er vanskelig å si eksakt når det skjer, men vi vil holde bransjeforeningen informert i de kommende ukene.

Når vi har en nærmere avklaring på hvilke krav som kommer i forskriften, vil vi ta dette med i prinsippene for vår nye veileder for fabrikkene.

Vi vil da kalle inn medlemmene til møte for å samle spørsmål og gi råd på vegen videre.