Vi forsyner det norske markedet med kortreist betong. Lokale og kortreiste byggematerialer som betong, betyr mye for å oppnå bærekraftig bygging. Når både utvinning av råmaterialer og produksjon skjer lokalt, bidrar vi til både reduserte klimagassutslipp fra transport og sikring av lokale arbeidsplasser

Kart over produsenter ferdigbetong

Kart over produsenter ferdigbetong. Fabrikkbetong produseres på mer enn 180 steder i Norge

Det er svært interessant at den betongen vi bruker i Norge er produsert her. Betongbransjen i Norge er svært effektiv og automatisert, noe som gjør dette byggematerialet svært konkurransedyktig. Det er svært liten andel betongprodukter som importeres og vi påstår derfor at bruk av betong er blant de byggeaktivitetene som skaper størst lokal verdiskapning.

I Norge produserer vi betong på mer enn 250 fabrikker spredd over hele landet og de aller fleste av oss har mer enn en fabrikk i nærmiljøet. Mer enn 180 av disse enhetene produserer fabrikkbetong. Betongindustrien er en svært viktig næringsaktør i mange norske kommuner. I tillegg til betongfabrikkene, består bransjen av et stort antall lokale bedrifter som står for transport og pumping av betong samt utfører støpe- og monteringsarbeid ute på flere tusen bygge- og anleggsplasser.