Det er et stort behov for å gå inn i byggebransjens prosesser og avklare hvordan materialstrømmer sikres gjenbruk og ikke havner i kategorien avfall. Et godt eksempel er brukt betong som kommer fra riving av gamle bygg. Når en har kartlagt at slik betong er ren uten forurensninger fra andre materialer, bør det brukes på samme måte som andre steinholdige materialer og produkter. Brukt nedknust betong som er dokumentert å ikke være forurenset, må etter vårt syn behandles om et industrielt framstilt steintilslag og ikke som avfall.

Fra avfall til byggemateriale

I dag skaper dette tilslaget en feilaktig høy avfallsmengde i Norge og medfører derfor unødvendige  byggekostnader. Vi forutsetter imidlertid at knust betong dokumenteres som alt annet steintilslag med spesielt fokus på renhet.

Ved å jobbe med en slik tilnærming, vil vi i fellesskap kunne utvikle gode veiledninger for hvordan gjenbrukt betong kan brukes om igjen i ny betong, erstatte jomfruelige råmaterialer for bærelag under bygg og veger eller som stein til annet formål.

Gabioner med knust betong

Vi ser i økende grad at steinfylte nett brukes som støydemping og sikkerhetsmurer langs veger i Norge. Gjenbruk av knust betong i slike gabioner vil gi tilleggsnytte ved at den knuste betongen vil ta opp CO2 fra luften gjennom det som kalles karbonatisering. Dette er en kjent prosess som utnyttes for lite her i landet – fordi vi tenker vi kan bruke ny stein.

Gjenbruksscenarier

Vi mener at partene i byggebransjen skal sette seg ned og utarbeide gjenbruksscenarier for betong der både tekniske- og miljømessige egenskaper vurderes sammen med samfunnets behov for å øke ressurseffektivitet. I dette arbeidet vil vi også inkludere de erfaringene som er bygget opp rundt dokumentasjon av knust betong og innholdet av krom.