Tore Mosand fra Nordland Betong AS er valgt som styreleder i Betongfokus, med Susanne Nævermo-Sand fra Celsa Nordic AS som nestleder.

– Sammen med medlemmene vil vi knytte oss nær byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører for å sikre formidling av ny kompetanse. Målet med Betongfokus er også å styrke synligheten blant politikere, myndigheter og andre som setter overordnede rammer for bygging. Vi gjør dette for å åpne opp for innovasjon slik at alle byggematerialer får konkurrere på like vilkår, fastslår Mosand.

Mosand uttaler videre at Betongfokus fortsatt vil jobbe for å vise betongen fram på faglig god måte med de tekniske og miljømessige egenskapene som materialet har.

– Utviklingen i betongbransjen går fort og det er utfordrende å nå ut med tilstrekkelig informasjon til alle ledd i byggeprosjektene. Vi ser at kravene til kompetanse hos bestiller stadig blir høyere samtidig som kompleksiteten i byggeprosjektene øker. Dette gjelder også for betong, sier Mosand.

 

Inspirere og informere

Betongfokus ble etablert 1. januar 2022 etter en sammenslåing av Fabeko Servicekontoret og Byggutengrenser, og foreningens første generalforsamling ble avholdt 16. mars.

Øvrige valgte styremedlemmer er John Sunde fra Norcem AS, Eric Staurset fra Unicon AS, Lars Haagen Børrud fra Skedsmo Betong AS, Snorre Solvang fra Norconsult AS og Otto Poulsen fra NorBetong AS.

Betongfokus skal inspirere til bruk av gode løsninger i betong, enten det handler om miljø og klima, om arkitektur og estetikk, eller på teknikk og teknologi, og medlemmene representerer hele verdikjeden.

Arbeidet er organisert i fem fokusområder som alle er like viktige for å løse samfunnsutfordringene: Klima, sirkularitet, bærekraftig samfunnsbygging, kortreiste materialer og grenseløse arkitektoniske muligheter.

Foreningen har fire medarbeidere som dekker ulike oppgaver:

Espen Kurås, teknisk sjef

Vetle Houg, kommunikasjonssjef

Kirsti Skogseth, medieproduksjon

Jan E. Hjelle, daglig leder