Endringsdyktighet er et begrep som stadig oftere brukes om bærekraftige bygg. Men hva gjør et bygg endringsdyktig? Onsdag 27. april kan du få noen svar på dette, da er det frokostmøte i regi av NAL hvor nettopp endringsdyktighet er tema!

Endringsdyktighet kan innebære mulighet for å demontere et bygg, men kan vel så gjerne handle om å gjøre bygget skikket til å endre funksjon og innhold uten å måtte rive bæresystemet.

Brød & Miljø er NAL sin serie med frokostmøter hvor miljø – naturlig nok – er i fokus. Betongfokus er en av sponsorene bak møteserien. På frokostmøtet onsdag møter du blant annet Vidar Solberg fra CCL Norway. De leverer løsninger for spennarmerte dekker. Dette er dekkeløsninger som bidrar til endringsdyktighet blant annet fordi det gir større spennvidder og mindre obstruksjoner. Ellen Ledsten fra Ledsten arkitektur har jobbet med omdanning av en tidligere majonesfabrikk til nytt kontorlokale, og vil presentere erfaringene fra denne endringsprosessen.

Klikk her for å melde deg på arrangementet! Du kan delta digitalt eller fysisk i NALs lokaler i Oslo.