Å ta vare på ressursene er vesentlig i en bærekraftig hverdag. I dag river vi for ofte og bygger for mye nytt. Ett av grepene vi må lære oss er å gjøre byggene mer endringsdyktige. Men, hva betyr dette i praksis?

Ombruk og gjenbruk er allerede blitt begreper vi forholder oss til. Dette er begreper som først og fremst brukes for tiltak som skal redusere avfallsmengden. Men, ofte så behøver vi ikke rive bygget. Det kan fylles med nytt innhold og få ny bruk. Hvor lett det er å få til dette er nettopp endringsdyktighet.

Hvis vi kan unngå å rive et bygg, så vil det ofte være et godt valg også klimamessig. Men, mange års erfaring med rehabilitering og transformering av gamle bygg viser også at det er store utfordringer med slike prosesser. Her er noen knep og grep som kan gjøres med nye bygg slik at disse lettere kan endres senere:

  • Større avstander mellom søyler og større spennvidder i dekkene gir større fleksibilitet i arealene. Innvendige vegger kan enklere flyttes. Arealer kan lettere konverteres fra kontorer til bolig.
  • Økt kapasitet for taklaster vil gi mulighet for grønne tak med vannfordrøyning, takhager eller energiproduserende utstyr. Eller også gi rom for påbygg senere.
  • Reduserte dekketykkelser gir større utnyttelsesmuligheter innenfor den regulerte høyden
  • Flate undertak gir stor fleksibilitet til tekniske føringer og til å endre romstruktur. Takhøyden vil da være den samme i hele etasjen.
  • Utkraget dekkekant gir mulighet for enklere endring av fasade. For eksempel kan man senere enklere installere fasade med energiproduksjon eller gjøre andre endringer som følge av tekniske krav. Utkraging gjør det også mulig å trekke inn fasade i første etasje slik at man kan ha frigjort gate-areal.
  • Innstøpt teknisk anlegg hvor føringsrør gir mulighet til å trekke nye typer kabler, ledninger og rør til fremtidens behov. Innstøpte vannrør gir fleksibilitet for oppvarming og kjøling med ulike energibærere, og mulighet til å utnytte den termiske massen til å redusere energibruken.

Med betongdekker kan man skape endringsdyktige bygg med alle disse mulighetene. Under kan du se en presentasjon på hvordan man med etterspente dekker kan løse mange av utfordringene som følger med krav om endringsdyktighet. Presentasjonen er med Vidar Solberg fra CCL Norway under et Brød & Miljø frokostmøte som arrangeres av NAL (video starter ved 30:19)