I parken i Fagernes støpes det trapp ned til vannet. Den lokale entreprenøren Kroon Maskin gjør arbeidet og Ryfoss Betong leverer betongen.

På Fagernes i Valdres skapes det nå en vakker park ved Strandefjorden og det er det lokale næringslivet som står for verdiskapningen. Den lokale entreprenøren Kroon Maskin bygger parken og mottar betong fra Ryfoss Betong på Leira som ligger mindre enn fem km unna. Betongprodusenten bruker sand og stein som også er hentet fra lokale råstoffer rundt Fagernes. Dette er et typisk eksempel på den lokale verdiskapningen som skjer i betongindustrien i Norge.

Det er Nord-Aurdal kommune som er utbygger av Fagernesparken og som vil utvikle det de kaller juvelen i Fagernes sentrum til en viktig møteplass for beboere og deltidsinnbyggere i Valdres.

Rolf-Erik Poppe er landskapsarkitekt og arealplanlegger i Nord-Aurdal kommune, og en sterk pådriver for prosjektet. Han er naturlig opptatt av hvordan støpearbeidene utføres på den nye parktrappa som skal følge badende ned til en dukkert i Strandefjorden. I den nye parken kommer det baner for paddletennis, en pump-track-bane, en løpebane og en multisportbane i tillegg til benker og beplantning. Badestranda skal rustes opp, og det støpes nå sittetrapp fra gangvegen og ned i vannet.

Frans Kroon i Kroon Maskin kan berolige Poppe med at Ryfoss Betong leverer etter planen. Han framhever at det er viktig å ha en lokal betongprodusent som kan levere til byggeprosjektene på kort tid uten lange transporter. På prosjektet i Fagernes sentrum snakker vi om virkelig kortreist betong – ja nesten «ureist». De kan nesten se fra betongfabrikken til byggeplassen.

Ryfoss Betong er et godt eksempel på en lokal og innovativ betongprodusent som sørger for at byggeprosjektene i lokalsamfunnet går etter planen. De leverer den viktige betongen til vegprosjektene i Valdres, til hyttebyggerne i regionen og til alle andre bygge og anleggsprosjekter.

Fra betongfabrikkene på Leira og Ryfoss leverer de fabrikkbetong, betongelementer og plattendekker til lokale entreprenører i Valdres. Alle de viktigste råmaterialene er levert fra produsenter i Norge og hovedbestanddeler som sand og stein hentes fra leverandører svært nær fabrikkene.

Frans Kroon i Kroon Maskin er lokal entreprenør i Valdres og har vært med på lokale byggeprosjekter i en årrekke. Han er glad det er solide, lokale leverandører av byggevarer i bygda.

Ida Caroline Brateng er fersk betongsjåfør for Ryfoss Betong. Hun ønsket en jobb hvor hun kom mer rundt i bygda, og det å frakte kortreist betong rundt i Valdres svarer til forventningene!

I en av betongbilene kan du også treffe Ida Caroline Brateng fra Leira som har startet opp som sjåfør for Ryfoss Betong og gleder seg til å besøke de mange små og store byggeplassene. Etter å ha jobbet i et hagesenter ville hun heller ha en jobb hvor hun kom seg mer ut, og som betongbilsjåfør i Valdres gjør man ikke annet.

Som en av flere i bransjen produserer også Ryfoss Betong egne produkter av betongrester og returbetong. Ved å bruke matrise i støpeformen får stableblokkene en overflate som har slått an i markedet, og Ryfoss-blokka har blitt så etterspurt til støttemurer og som dekorative sikringselementer i landskapet at tilgangen på restbetong ikke lenger dekker etterspørselen.

Dette er et innblikk i det som skjer i Valdres og tilsvarende lokal verdiskapning med betong pågår i alle norske kommuner. Å være selvforsynt med lokale byggeprodukter gir stor forutsigbarhet for alle partene i byggeprosjektene.

Ryfoss-blokka har blitt et ettertraktet produkt for Ryfoss Betong. Blokkene kan stables så de blir til stabile støttemurer, og de har en design som folk setter pris på. I utgangspunktet var Ryfoss-blokka et produkt de lagde for å utnytte restbetong som ellers gikk til spille. Nå er det så etterspurt at de må produsere egen betong for å få støpt nok.