Betongfokus produserer instruktive videoer som skal øke sikkerhet ved betongpumping.

Det er en økende andel fabrikkbetong som plasseres i formene ved hjelp av store betongpumper og pumpemiksere. Dette er store og tunge maskiner som pumper med høyt trykk og som kan skape farlige situasjoner dersom bruker ikke følger strenge sikkerhetsprosedyrer.

Fabeko har tidligere utgitt en rekke sikkerhetsveiledere og anbefalinger for betongprodusenter, pumpeoperatører og mottaker på byggeplassen. Pumpeselskapene har imidlertid etterlyst instruktive videoer som viser de viktigste sikkerhetstiltakene for brukeren av maskinen både før avreise, underveis til byggeplassen og ved rigging, pumping og nedrigging på byggeplassen.

Betongfokus har nå tatt denne ballen og produserer nå disse videoene som vi håper skal bli brukt både internt i bedriftene, under kurs for ansatte i bransjen og i dialogen med kunden på byggeplassen. Videoene blir produsert med ulike deltemaer slik at de kan brukes til flere målgrupper og på ulike arenaer. Vi håper de skaper gode sikkerhetsprosesser i betongbransjen.

Den første videoen som ble vist på Betongpumpedagen 14. mai fokuserer på kontroll av maskin og utstyr før avreise til byggeplassen.

Ny videoer blir publisert senere.

Vi i Betongfokus tar gjerne imot råd og tips til sikkerhetsforhold som vi bør prioritere.