Energiproduksjon og vannkraftmagasiner er det mange som snakker om. Møt noen som gjør noe med det!

Lite snø i fjellet og lave nivåer i de norske vannmagasinene har medvirket til høye strømpriser i Sør-Norge. Samtidig har vi en debatt om hvordan vi skal dekke økende energibehov for å møte elektrifisering av samfunnet inn i en fossilfri framtid. Midt oppe i disse diskusjonene finner vi de som virkelig gjør noe for å løse samfunnsutfordringene.

Betongfokus har besøkt damanleggene høyt i Hallingdal der blant andre entreprenøren Consto Dambygg og Hallingdal Betong sikrer vannmagasinet ved Dam Rødungen Nord.

Håvard Tveito fra Hallingdal Betong og Finn Åge Teigen fra Consto Dambygg ser på arbeidene på Rødungen Nord.

Det er Hafslund Eco Vannkraft som rehabiliterer dammene på Rødungen. Det vil si at det bygges nye dammer nedstrøms på både eksisterende overløpsdam og nedstrøms av buedam. Begge dammene bygges som massive betongdammer. Dette blir gjort for å tilfredsstille nye krav i Damsikkerhetsforskriften. Da været i denne høyden på over 1000 meter over havet er en stor utfordring for gjennomføring av jobben, foregår arbeidene i noen hektiske sommermåneder mellom mai 2021 og oktober 2023.

Betongleveranse til støping av ny dam på Rødungen.

Betong som samfunnsbygger

Det er betong som er det dominerende materialet for denne viktige konstruksjonen. Hallingdal Betong leverer rundt 6500 m3 betong fra sin fabrikk på Torpo nede i dalen opp til entreprenøren ved Rødungen. For å kunne gjennomføre dette er vegen opp på fjellet utbedret og det er også bygd en ny 48 meter lang bru. Alt dette er produsert av lokale ressurser fra Hallingdal. Den lokale entreprenøren Bjella & Medgard AS fra Ål har gjennomført de viktige grunnarbeidene for damprosjektet.

Akkurat i tide …

Det de færreste er klar over er de store logistikkutfordringene som løses av betongleverandørene i slike prosjekter. Nær 750 billaster med fabrikkbetong skal leveres fra dalen opp på fjellet før dammen er ferdig. De store støpeetappene går over relativt kort tid og i hektiske perioder leverer Hallingdal Betong nær 100 billaster innenfor ett døgn dvs nær 1600 tonn med flytende betong som må på plass i formen i løpet av kort tid før betongen herder. Dette hadde vært umulig å gjennomføre uten at betongen ble produsert lokalt.

Hallingdal Betong leverer selvfølgelig ikke bare til slike store prosjekter. Hyttebyggere, vegbyggere, kommunale bygg og andre prosjekter får lokalt produsert betong fra en av de tre fabrikkene som drives av Hallingdal Betong.

Om dammen

Dam Rødungen Nord ble opprinnelig bygget i 1943 og har altså vært i tjeneste i 90 år når det erstattes av ny betongdam. Damanlegget består av en hoveddam og en sekundærdam/overløpsdam. Magasiner har en kapasitet på rundt 80 millioner m3 vann og ligger i Ål kommune i en høyde på rundt 1000 meter over havet. Som for mange andre vannkraftanlegg, vil vannet fra Rødungen Nord bli brukt i mange kraftanlegg nedstrøms gjennom Hallingdal før det havner i sjøen ved Drammen. Den gamle konstruksjonen fungerer som fangdam mens de nye betongdammene støpes.

Etter ferdigstillelse skal de gamle dammene rives og det er planer for å bruke den nedknuste betongen til andre samfunnsnyttige formål som for eksempel bærelag i veger. Det foreligger en miljøsaneringsplan for materialene fra dammen som gir et godt grunnlag for høyverdig bruk av den gamle betongen.