Mandag 20. juni klokken 0900 inviterer Betongklyngen betongbedrifter til et møte for å presentere eksempler på praktiske innovasjonsprosjekter og det bedriftene får igjen for dette. På møtet vil de også presentere prosessen fram mot en Arena Pro for betongbransjen der dette kan utløse 60 millioner kroner til samarbeidsorienterte utviklingsprosjekter.

Seminaret er kostnadsfritt og gjennomføres i samarbeid med Betong Norge og Betongfokus i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27, 0368 Oslo.

Dersom du vil høre mer om dette, må du melde seg på senest 13. juni via lenken i dette programmet