Betongfokus har i år valgt å være en partner i Bygg Arena Arendal for å gjøre betongens muligheter bedre kjent både blant politikere og andre premissgivere for byggebransjen.

Under de hektiske dagene i Arendal vil det være en hard kamp om å trekke til seg viktige politikere og andre målgrupper til møtene. I år velger vi derfor å delta på flere felles møter gjennom vårt partnerskap i Bygg Arena Arendal.

Blant våre mer enn 40 partnere i Bygg Arena Arendal finner du mange viktige premissgivere for betong som de største byggherrene, de største entreprenørene, de største rådgiverselskapene, arkitektbedrifter og forskningsmiljøer i Norge. Gjennom samarbeidet Bygg Arena Arendal er vi med på mange arrangementer som samler både politikere, næringsledere og bransjeorganisasjoner til viktige presentasjoner og debatter.

Vi spiller inn saker som gjennom møter og debatter skal synliggjøre betongbransjens klimavennlige løsninger samt løsninger for gjenbruk. Vi forsøker denne gangen å gjenta våre viktigste saker på flest mulig arenaer. Dette gjør vi for å synliggjøre betongens plass i det grønne skiftet og for å sikre at dette diskuteres på noen av de mer enn 30 møtene som gjennomføres i Bygg Arena Arendal.

For å gi råd om hvilke møter vi mener er av størst interesse for betongbransjen, har vi laget et utvalg på vår arrangementsside for Arendalsuka.

Vi håper å se bransjekollegaer i Arendal- vi er tilgjengelig der mellom tirsdag 16 og torsdag 18. august. Ta gjerne kontakt med Vetle på tlf 481 55 478 eller Jan på telefon 911 79 109.