Tretten bru er revet og alle håper de finner årsaken til den katastrofale kollapsen. Bruer skal jo ikke kollapse som korthus og vi forventer å være trygge som bilister, gående eller syklister.

Eksperter har teorier for hvorfor hele brua raste ut i elva og kommenterer at de er bekymret for de løsninger som er brukt, det er vi også! I tillegg til usikkerheten rundt de tekniske årsakene til slike ulykker, ser vi nå effekten av en annen og mulig enda mer alvorlig problemstilling: Det ligger politiske vedtak bak mange av trebruene i Norge og begrunnelsen som er gitt er at de er mer miljø- og klimavennlig enn andre brukonsepter. Vi mener dette er en for lettvint konklusjon og den er dessverre basert på politiske mål som ikke er bygget på fakta.

Vi mener vegbruer bør bygges bærekraftig med robuste og klimavennlige betongløsninger fremfor i tre – men vi er jo ikke materialnøytrale. Vi har jo betong i fokus fordi vi ser at de nye klimavennlige betongkonstruksjonene står seg godt både økonomisk og miljømessig og er dessuten robuste.
Politikere derimot – de bør være materialnøytrale. Slik sikrer de at hele byggenæringen engasjeres i nye prosjekter og at alle materialer deltar i konkurransen.

Vi var nylig partner i ByggArena Arendal der det på mange møter ble framhevet at politikernes oppgave er å sette overordnede mål for prosjektenes miljøavtrykk samt kostnadsrammer men overlate til aktørene i byggenæringen å utvikle de beste tekniske løsningene for å nå disse målene. Disse løsningene kan være i tre, betong, stål eller aluminium. På denne måten skapes innovasjon gjennom stimulering av hele næringen.

Les hele innlegget på bygg.no 29. august

Foto: Kjetil Ree, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons