Bergen kommune har mål om utslippsfrie byggeplasser for alle kontrakter inngått fra 1. januar 2025.

De ønsker å samspille med markedet, og inviterer medlemmer i Betongfokus til å komme med innspill og problemstillinger med hensyn til utslippsfrie betongleveranser.

Bergen kommune har utarbeidet en nettbasert undersøkelse i dialog med Betongfokus for å innhente informasjon fra betongprodusenter, transportører og pumpeselskaper med naturlig tilhørighet i Bergens-regionen.
For å kunne gi gode innspill og realistiske planer for elektrifisering av betongleveranser, er det viktig at medlemmene gir sine synspunkter til Bergen kommune innen 15. september.

Definisjonen av utslippsfrie byggeplasser er nullutslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx. Det vil si både utslipp til luft for maskiner innenfor byggegjerdet samt transport til/fra byggeplass.
Utslippsfri transport av betong og levering på byggeplassen er en del av kommunens målsetning.

Bergen kommune ber blant annet om forslag til tildelingskriterier i kontrakter som skal bidra til gradvis innfasing av utslippsfri byggeplass gjennom 2023-2024. De differensierer på kriterier for transport, tromling i betongbil og pumping på byggeplassen.
Mer informasjon om kommunens mål blir presentert av Henrik Ravndal fra Bergen kommune på vårt regionsmøte i Bergen 6. oktober.