Bergen kommune tar grep for å oppnå utslippsfrie byggeplasser for alle kontrakter inngått fra 1. januar 2025.

De ønsker å samspille med markedet, og inviterer medlemmer i Betongfokus til å komme med innspill til aktuelle problemstillinger og løsninger for å oppnå utslippsfrie betongleveranser. Onsdag 5. oktober deltok Betongfokus på Bergen kommunes dialogkonferanse om utslippsfrie byggeplasser sammen med rundt 80 personer fra anleggsgartnere, totalentreprenører, betongleverandører og ansatte i energiselskap. Arrangørene var Bergen Vann, Bymiljøetaten, Etat for utbygging og Etat for bygg og eiendom.

Bergen kommune har utarbeidet en nettbasert undersøkelse i samarbeid med Betongfokus for å innhente informasjon fra produsenter av fabrikkbetong, transportører og pumpeselskaper. For å få flest mulig innspill har vi utvidet undersøkelsen til å gjelde alle som har aktiviteter i Vestland fylke. For å kunne gi gode innspill og realistiske planer for elektrifisering av betongleveranser, er det viktig at medlemmene gir sine svar til Bergen kommune innen 28. oktober.

Lenke til nettbasert undersøkelse

Definisjonen av utslippsfrie byggeplasser er nullutslipp av CO2 og helseskadelige stoffer som NOx. Det vil si både utslipp til luft for maskiner innenfor byggegjerdet samt transport til/fra byggeplass. Utslippsfri transport av betong og levering på byggeplassen er en del av kommunens målsetning. Trinn en er utslippsfrie maskiner innenfor byggegjerdet mens trinn to også omfatter transport fram til byggeplassen. Det er viktig at vi gir innspill til hvordan dette kan implementeres slik at utviklingen både møter mål om klimagassreduksjoner men også slik at implementeringen av kravene er realistisk med hensyn til tilgjengelig teknologi og leveringstider på maskiner og kjøretøyer.

Bergen kommune ber blant annet om forslag til tildelingskriterier i kontrakter som skal bidra til gradvis innfasing av utslippsfri byggeplass gjennom 2023-2024. De differensierer på kriterier for transport, tromling i betongbil og pumping på byggeplassen.

Kommunens mål ble også presentert av Henrik Ravndal fra Bergen kommune på vårt regionsmøte i Bergen 6. oktober.