Hver høst inviterer Betongfokus førsteårsstudentene på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) til betongworkshop i samarbeid med betongbedrifter på Østlandet. Vi gjør dette for at framtidige arkitekter skal kjenne mulighetene med betong og for at de skal lære om de viktigste prosessene med formbygging, armering, utstøping og avforming.

De siste ukene har studentene planlagt, tegnet, bygget forskalinger og støpt ulike betongdeler som skal kobles sammen i AHOs byggehall i oktober. På veien har de fått mange gode råd og en fin dose inspirasjon av gode hjelpere fra bedrifter i bransjen. Forskalingen er det mest tidkrevende arbeidet, krever høy presisjon og gir en bratt læringskurve for arkitektstudentene.

Vi kommer tilbake med en presentasjon av studentarbeidene etter at utstillingen åpner torsdag 27. oktober.

Skolen har lite ressurser for å gjennomføre slike praktiske oppgaver og slik undervisning krever derfor store bidrag fra Betongfokus og de bedriftene som deltar.
Studentene har mottatt god rådgivning fra bedriftene underveis i prosjektet samt at forskalingsmaterialer, armering, betong og annet nødvendig utstyr er bekostet av Betongfokus og bedriftene.

I tillegg til dette kommer reise- og oppholdskostnader for de studentgruppene som har stor avstand ut til bedriftene.

Vi takker de bedriftene som var med og bidro på årets studentworkshop i samarbeid med Betongfokus:

  • Agaia, som veiledet og hjalp studentene både på AHO i forkant, og med praktisk oppfølging av studentene som var hos Weber på Lillestrøm.
  • Maxbo Teknikk som leverte forskalingsmateriell
  • Betong Øst som leverte fabrikkbetong til studentene hos Weber på Lillestrøm
  • Spenncon som tok imot 12 studenter på Hønefoss
  • Contiga som tok imot 12 studenter i Moss
  • Loe Betongelementer som tok imot 12 studenter i Hokksund

Tusen takk til Weber som tok imot 24 studenter på kompetansesenteret på Lillestrøm.

Vi takker spesielt Norsk Betongforening som bidrar med økonomisk støtte til gjennomføring av studentworkshoper både på AHO og på NTNU.
Studentene i Trondheim gjennomfører sine betongprosjekter i vårsemesteret.