I høst har arkitektstudentene i Oslo planlagt, tegnet, bygget forskalinger og støpt ulike betongdeler som ble koblet sammen i AHOs byggehall i slutten av oktober. På veien har de fått mange gode råd og en fin dose inspirasjon fra lærerne og gode hjelpere i bedriftene i bransjen. Forskalingen som er det mest tidkrevende arbeidet, krever høy presisjon og gir en bratt læringskurve for arkitektstudentene.

Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo (AHO) har hatt samarbeid med betongbransjen i mange år og betongworkshopen er for de fleste studentene det første møte med byggebransjen og betongbedriftene. Betongfokus organiserer workshopen for 1. årsstudentene for at de som framtidige arkitekter skal kjenne mulighetene med betong og for at de skal lære om de viktigste prosessene med formbygging, armering, utstøping og avforming.

Årets oppgave

Årets oppgave for 1. års studentene ved AHO var å bygge 15 oppholdssteder for å samle mange mennesker i alle aldre til en fest.  Oppholdsstedene ble bygget i full skala i materialene betong, tre og papir.

  • Betongen spiller flere roller i prosjektet. Elementene skal brukes til å danne de 15 oppholdsstedene som til sammen programmerer det sentrale rommet. I tillegg skal betongen bære trekonstruksjonene for veggene og gulvet.
  • Treverk brukes på to ulike måter i prosjektet; som forskalingsmateriale til støpeformer for betongen, og som konstruksjon til vegger, gulv og tak. Forskalingsformene bygges av forskalingsbord og noen plater
  • Papiret opptrer i dette prosjektet som kledningsmateriale for vegger og himlinger. I arbeidet kan graden av åpent og lukket, utsyn og inn­advendthet, tekstur og overflate, utforskes med papiret som virkemiddel i samspill med trekonstruksjonene.

Varig bruk av konstruksjonene

Nytt av året er at prosjektene etter demontering, vil gjenoppstå i ny form som del av et midlertidig byromsprosjekt langs sjøen i Bestumkilen. Dette prosjektet som ligger mellom Bygdøy og Skøyen, er drevet av foreningen Nabolagsfabrikken. Konstruksjonene i betong og vil bli gjenbrukt av førsteårsstudentene på landskapsarkitektur på AHO, og inngå i en ny sammenheng på et nytt sted. Studentene vil på denne måten bidra til å realisere en møteplass i Bestumkilen. Betongen vil da fungere både som fundamenter og samtidig inngå som del av en ny konstruksjon som skal skape oppholdssoner og områder med vegetasjon. På denne måten vil betongens kvaliteter utnyttes til mer varig bruk enn en kort utstilling i skolens byggehall.

Takk for strålende samarbeid

De viktigste årsakene til suksessen med betongworkshopen er studentenes egen innstilling til nye utfordringer og innsatsen fra lærerne på AHO. Lærerne har gjennom mange uker bistått studentene med grunnleggende materialkunnskap, faglige råd og ikke minst motivert studentene til ekstra innsats gjennom mange lange arbeidsøkter.

Uten innsatsen i betongbedriftene hadde det også stoppet opp. Vi takker alle bedriftene som i samarbeid med Betongfokus var med og bidro til en suksess for årets studentworkshop:

  • Agaia, som veiledet og hjalp studentene både på AHO i forkant, og med praktisk oppfølging av studentene som var hos Weber på Lillestrøm.
  • Maxbo Teknikk som leverte forskalingsmateriell
  • Betong Øst som leverte fabrikkbetong til studentene hos Weber på Lillestrøm
  • Spenncon som tok imot 12 studenter på Hønefoss
  • Contiga som tok imot 12 studenter i Moss
  • Loe Betongelementer som tok imot 12 studenter i Hokksund

Tusen takk til Weber som tok imot 24 studenter på kompetansesenteret på Lillestrøm.

Vi takker spesielt Norsk Betongforening som bidrar med økonomisk støtte til gjennomføring av studentworkshoper både på AHO og på NTNU. Studentene i Trondheim gjennomfører sine betongprosjekter i vårsemesteret.