Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Klima- og miljødepartementet ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterte derfor til møte 29. november. Vetle Houg fra Betongfokus og Ellen H. Schumann fra Asak Miljøstein deltok på møtet for å synliggjøre betongbransjens løsninger.

Det var Klima- og miljødepartementet som hadde invitert og møtet ble innledet av Espen Barth Eide.

Espen Barth Eide

Denne nasjonale strategien er viktig for mange deler av betongbransjen. Nær all vannhåndtering skjer i kontakt med betong enten det er dammer, magasiner, renseanlegg, kum- og rørsystemer eller permeable betongdekker. I et villere og våtere klima vil betongens rolle bli enda viktigere. Denne strategien mener vi må inkludere løsninger som kan innføres raskt med hensikt å forebygge skader fra overvann. Vi har i løpet av de siste årene utviklet effektive løsninger i norsk betongindustri som håndterer overvann på utearealer som har trafikkbelastning.

På møtet denne gangen prioriterte vi å synliggjøre løsninger med såkalte permeable betongdekker som ivaretar både miljømessige-, trafikale- og økonomiske utfordringer. Slike permeable dekker tar raskt opp store nedbørsmengder og forsinker vannet slik at kapasiteten i resten av VA-nettet utnyttes optimalt.
Det som gjør slike løsninger unike er at de nye permeable dekkene er robuste og svært motstandsdyktige mot trafikkbelastning.
Som bransjeforening har vi gjennom en arbeidsgruppe i Norsk Belegningsstein og Betongfokus utarbeidet en teknisk veiledning for permeable dekker som er tilgengelig for alle på våre nettsider

Vi har sendt inn våre forslag til departementet innen fristen som er satt til fredag 2. desember. Du kan lese innspillet ved å laste ned pdf-dokumentet.