Vi gratulerer Betong Øst sammen med partnerne Betonmast og Rimol Miljøpark som vinnere av Byggenæringens klimapris 2022. Dette betyr veldig mye for betong men også for resten av bygge- og anleggsbransjen. Vi er spesielt stolte av vårt medlem Betong Øst som gjennom flere framoverlente aktiviteter viser at betong er en del av løsningen – både når det gjelder miljø og klima så vel som økonomi og robusthet.

Det er mange som mot bedre viten har snakket ned betong – dessverre ofte basert på utdatert informasjon. Det at den innovative utnyttelsen av forurensede masser til klimavennlig høykvalitetsbetong får denne prisen, bør åpne øynene for mange slik at enda flere muligheter med betong blir utnyttet.

Vi snakket med en hoppende glad administrerende direktør Øystein Bækkelien i Betong Øst etter prisutdelingen. Øystein innrømmet at de nok var smånervøse og spente foran prisutdelingen men desto gladere og stolte etterpå. Som Øystein skrev på sosiale medier: «For en anerkjennelse av betongbransjens bærekraftinnsats! Jeg er fantastisk stolt av alle mine kollegaer i Betong Øst! Dette er en merkedag for hele bransjen og for samarbeidet bak dette innovative bærekraftprosjektet»

Betongfokus er glade på vegne av alle partnerne i vinnerprosjektet men vi framhever også dette som merkedag for hele betongbransjen. Betong Øst har lagt lista men vi vet at flere andre i betongbransjen gjør seg klare for å hoppe. Vi vil heie fram alle sammen!

På bildet ser vi Betong Østs glade vinnere representert ved
Silje Gystad Ytterdal, FOU- og Miljøleder
Svein Nisja, Betongteknolog/Produksjonsleder
Øystein Bækkelien, Daglig leder
Stefan Skjæret, Teknologisjef

Fra juryens begrunnelse har vi hentet følgende tekst:

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Betong består av sement, sand/grus og stein (tilslag), kjemiske tilsetninger og vann. Produksjon av sement gir store CO2 utslipp, og det jobbes fra mange hold med å finne gode metoder for å redusere dette.

Årets vinner ser på hva som kan gjøres med den andre store bestanddelen i betong, nemlig tilslaget. Tilslaget, nærmere bestemt sand, grus og stein, utgjør ca 70% av betongen. Av dette igjen er rundt halvparten sand. Sand er en ikkefornybar ressurs, og uttak medfører store naturinngrep. I Norge har vi så langt ikke like strenge restriksjoner på slikt uttak som i mange naboland, men det er svært sannsynlig at det bare er et tidsspørsmål før vi har like strenge restriksjoner. Det å finne et klimavennlig erstatningsmateriale for sand har vært en prioritert oppgave for forskningsmiljø og industri i flere år, men det har ikke blitt utnyttet kommersielt i stor skala før nå.

Rimol Miljøpark, et selskap i AF-gruppen, sorterer og renser forurensede masser, som igjen erstatter natursand i betongproduksjon hos Betong Øst. Betonmast som entreprenør sikrer at betongen har de egenskaper som skal til i både fersk og herdet tilstand. Slik gjøres avfall til ressurs, deponering av forurensede masser reduseres sterkt, og vi slipper nye naturinngrep. Tilslaget som er utviklet kan brukes i alle typer betong.

Målbare klimatiltak:

  • Når Betonmast har signert en avtale med Betong Øst om levering av over 16.000 kubikk miljøbetong de neste to årene, betyr det at vi sparer 16.000 tonn med jomfruelige masser. Dette er bare på Betonmast sine prosjekter i Trøndelag, og tilsvarer over 1300 lastebillass med de ikkefornybare massene.
  • 80% lavere CO2-avtrykk enn maskinsand
  • 65% lavere CO2-avtrykk enn natursand
  • Bruk av rensede masser gir en forutsigbar kvalitet på siktekurven. Dette gir lavere sementbehov i betongen, noe som igjen gir lavere klimaavtrykk av betongen
  • Vesentlig reduksjon i transport
  • Problemmasser som ellers ville havnet på deponi kommer inn i kretsløpet igjen
  • Hvert år renser Rimol 160 000 tonn masser noe som tilsvarer oppfylling av en fotballbane med 11 meter hvert år. Summen av dette har stor betydning for CO2-avtrykket.

Innovasjonsgrad:

Prosjektet er nyskapende ved at forurensede masser renses og utnyttes kommersielt gjennom å tas i bruk igjen i betong i stor skala, til og med med redusert sementbehov i betongen som for øvrig beholder sine egenskaper i fersk og herdet tilstand. Produktet baner vei for nytenking rundt tilslag i betong.

Spredning og deling

Erfaringene er delt med hele bransjen gjennom besøk fra inn- og utland, og innlegg i ulike fora, som for eksempel på høstmøtet for Norsk Bergindustri og Norsk Betongdag. Aktørene har valgt å ikke patentere noen del av prosessen. Dette gir en helt annen miljøpåvirkning enn om denne typen teknologi hadde vært begrenset til én aktør. Flere store aktører har nå besluttet å gå i samme retning.

Les mer på bygg.no