Årets vinnerprosjekt i kategorien «Fremragende bruk av betong eller mur» på AHO Awards, viser på en god måte hvordan natur og betong kan spille sammen for å produsere en bærekraftig tropisk hage.

Vinneren som ble kåret på Arkitekt og designhøyskolen i Oslo (AHO) 15. desember, bruker både eksisterende betongløsninger og kombinerer disse med nytt spesialdesign.
Vi gratulerer Benjamin Frank Arleth Weilbauer og Mikael Oscar Loum Johansen med vinnerprosjektet: » Tropical forest biofactory»

Betongfokus har vært en del av AHO Awards i mange år, og vi er stolte av å både være sponsor, delta på juryeringen og å dele ut prisen  for fremragende bruk av betong eller mur.

Bakgrunnen for prosjektet

De to arkitektstudentene har utnyttet betongens bærende og termiske egenskaper for å designe og planlegge en nærmest svevende tropisk hage på 70 hektar ved Rionegro i Colombia. De har samarbeidet med landbruksmyndighetene i Colombia, lokale universiteter og den norske ambassaden i Colombia. Målet er å restaurere det gamle ekosystemet og bygge et godt grunnlag for en bærekraftig reetablering av truende planter i området.

Bruk av betong i den nye biofabrikken

I prosjektet benyttes tradisjonell lokalt produserte betongprodukter for nye bruksområder. For å løfte det transparente mosegrodde taket brukes prefabrikkerte lysstolper i betong. Gulvet i den svevende hagen bygges med hulldekker i betong og konstant tilførsel av vann sikres gjennom kanaler og reservoarer i plasstøpt betong. For å etablere lokale habitater for trær og busker har studentene designet ribbedekker i betong der oversiden benyttes som plantekasser mens undersiden gir plass for lysamaturer for underliggende etasje. Den store termiske massen i betong sikrer stabil temperatur i biofabrikken som ligger mer enn 2000 meter over havet.

Kriterier for prisen

Betongfokus bruker prisen for å fremme studentprosjekter som viser fremragende bruk av betong med:

  • fremragende arkitektoniske løsninger
  • tekniske ideer som flytter grensene for dagens bruk
  • kunstneriske eller estetiske ideer
  • løsninger og ideer som kan forbedre materialenes miljøavtrykk

Prisen fra Betongfokus er på kr 10.000 samt at studentene får  boken «Betongoverflater».

Om AHO Works Studio Exhibition

AHO Works stiller ut studentenes arbeider fra høsten 2022, innenfor masterstudier i arkitektur, design og landskapsarkitektur. Det er en fagjury som nominerer de beste arbeidene innen ulike kategorier som hver har en sponsor. Betongfokus har tatt ansvaret for at betong- og murbransjen er representert med en pris for beste prosjekter med våre materialer. Det er vi som sponsor som velger ut de av de nominerte prosjektene vi mener er det beste og som vi mener møter våre kriterier.