I forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) ble det 20. desember vedtatt et nytt kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Forskriften ble publisert 27. desember og teksten ligger for nedlasting.

Forskrift om betongproduksjon er vedtatt

Vi inviterer til nettmøte om denne forskriften tirsdag 31. januar klokken 0900.

Forskriften er vedtatt med virkning allerede fra 1. januar 2023 og flere av forskriftskravene gjelder fra denne datoen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i forskriften så raskt som mulig.

Det er gitt en overgangsperiode for eksisterende fabrikker å tilpasse produksjonen til krav for vannutslipp men det er andre forhold som gjelder allerede fra nyttår

Vi kommer tilbake med mer informasjon.