Våre medlemmer opplever at det oppstår uheldige og farlige situasjoner ved levering av betong i tobb.

Det er situasjoner der betongsjåfør eller andre er i fare for å komme i klem mellom bil og tobb.

Ofte er tobben så høy at bilene må heves med støttebein eller kjøres opp på rampe for å nå opp i tobben. Dette medfører at sjåfør har vanskeligheter med å se nivået på betongen i tobben og må klatre på provisoriske innretninger.

Det er også tilfeller der sjåføren ikke kommer seg fort nok vekk fra tobben før kranfører starter med heving.

Vi vil lage en kort sikkerhetsveileder

For å unngå farlige situasjoner, ønsker vi å utarbeide en bransjeveileder som betongprodusentene kan bruke i dialogen med entreprenør og andre på byggeplassen.

Vi ber om at medlemmene sender oss eksempler på de råd som i dag gis for leveranser til/med tobb, helst med illustrasjoner og bilder.

Send eksemplene til Espen på espen@betongfokus.no