Drammen vil bli Norges grønneste kommune innen bærekraftig massehåndtering. Nomas- Norsk Massehåndtering AS i Mjøndalen, har tatt mål av seg til å bli en av landets fremste aktører innen grønn massehåndtering. Betongfokus deltok i paneldiskusjonen i Drammen for å gi betongbransjens innspill til både øvrig næringsliv om kommunale representanter.

Næringsforeningen i Drammensregionen og Nomas sto for seminaret i Børsens festsal i Drammen 9. mars som samlet rundt 100 deltakere. Bærekraftig næringsetablering og kommersialisering må være basert på investeringsvilje, hurtighet i planprosesser og aktivt samarbeid mellom forvaltning og næringslivet. Sentralt i næringslivets melding til myndighetene sto behovet for lokal massebehandling og -bruk med redusert transport, mindre klimautslipp, bærekraftig næringsetablering og samarbeid i verdikjeden.

Jan E Hjelle i Betongfokus framhevet behovet for klare mål fra myndighetene og ba om mer framoverlente beskrivelser fra byggherrer som Statens Vegvesen. Vi mener resirkulert tilslag kan brukes i større omfang i forsterkningslag og underbygning i veger og sykkelstier. Det er også store muligheter for økt gjenbruk ved at byggherrer beskriver dert de ønsker å oppnå og ikke bli fanget av det som synes å være vanskelig. Løsninger finner vi i samarbeid.

Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg slapp også en nyhet til slutt: Drammen er valgt som eneste norske by i Europas piloter for ‘Net Zero Cities’. Dette gir spennende muligheter for å videreutvikle Drammen som landets grønneste by.

For mange synes begrepet «bærekraftig massehåndtering» med stein og betong å være veldig teknisk og tilsynelatende kjedelig for politikerne. Betongfokus foreslo derfor noe humoristisk å kalle det «Omsorg for evighetsmaterialer» og dette ble hengende i diskusjonene etterpå. Som Ole Petter Diseth i Nomas kalte det: «En språkblomst, en retorisk maktdemonstrasjon, ikke visste jeg, at betongproduksjon og poesi, var to sider av samme sak»

Følgende deltok i programmet

 • Ketil Solvik-Olsen, styremedlem Nomas
 • Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken
 • Olav Skinnes, fylkesråd for Samferdsel i Viken
 • Grethe Vikane, avdelingsdirektør Statens Vegvesen Transport og Samfunn
 • Tuva Gravbråten Rooth, leder NOMAS ressurs
 • Jan E. Hjelle, daglig leder Betongfokus
 • Thomas Henriksen, daglig leder Nes Miljøpark (AF-gruppen)
 • Pål Smits, adm. dir Lindum
 • Monica Myrvold Berg, ordfører Drammen kommune
 • Svein-Ove Pettersen, seniorrådgiver Rambøll
 • Heidi Strandvik, virksomhetsleder Drammen kommune
 • Håvard Fredheim, kalkulasjonssjef Isachsen Anlegg AS
 • Ole Terje Letmolie, daglig leder NOMAS
 • Dagens konferansier og ordstyrer var Per Skøien, kommunikasjons- og markedssjef i Skue Sparebank