Takk til alle som deltok på Regionsmøte Nord i Bodø torsdag 2. mars! Denne gangen var vi nær 60 deltagere som er ny rekord for region nord.

Vi fikk servert mange gode og interessante  innlegg, og det ble i tillegg et et sosialt og hyggelig bransjetreff!  En spesiell takk til alle foredragsholdere, og John Sunde fra Norcem som dro oss igjennom et spennende og lærerikt øl-kåseri på onsdag kveld.

Det var en lun stemning i møtet selv om vinterstormen ulte på utsiden. Regionsmøtene er viktige arenaer for å dele ny kompetanse og formidle trender i utviklingen som er viktige for våre medlemsbedrifter.

Denne gangen var vi så heldige å ha besøk av Håkon Andreas Møller som er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i bystyret i Bodø, hvor han også er leder for komité for næring, plan og miljø. Håkon presenterte Bodøs klima- og miljømål og deltok en stor del av dagen for å lære mer om det bransjen jobber med.

Som avslutning på møtet fikk vi høre mer om eventyret Glimt. Benedicte Halvorsen leder utviklingsavdeling i FK BODØ/GLIMT og presenterte merkevaren og hvordan har det vært å være på en evig ørkenvandring i tabellen fram til seier i den evige stad.

Håkon Andreas Møller fra MDG uttaler :