Norsk Betongforening har etablert en ressursgruppe for å løse noen av de sammensatte problemstillingene som oppstår når nye betongtyper skal pumpes. Nye betonger kan noen ganger gi større utfordringer med høyere pumpetrykk og følgende fare for sikkerhet for personell. Oppgaven for ressursgruppen er å etablere status på dagens utfordringer og vurdere hvilke tiltak som må etableres. Det blir viktig å samarbeide med Fabekos Pumpegruppe da denne har arbeidet med temaet i flere år.

Fra starten er det de følgende spesialistene som deltar i ressursgruppa:

Sverre Smeplass – Skanska
Knut Arne Tho – Bull Betongpumping
Børge Iversen – Gjerde Betongpumping
Usman Razzaq – Skedsmo Betong
Bård Pedersen – Statens Vegvesen
Arnbjørn Kulbrandstad – Øst Byggentreprenør (Veidekke konsernet)
Tor Magnus Zachariassen – HeidelbergMaterials
Thomas Beck – Mapei
Cecile Hagby – Norsk Betongforening
Espen Kurås (gruppeleder) – Betongfokus

Det er Fabeko som har bedt om NBs hjelp da løsningene på utfordringene forutsetter at både byggherrer, entreprenører, pumpeselskap, betongprodusent og materialleverandører jobber for samme mål.

Temaer som allerede er diskutert og som kan være inne i ressursgruppens vurderinger er:

  • Betongteknologi – proporsjonering for å redusere pumpetrykk, unngå propp og separasjon
  • Sertifiseringsordning for pumpebedrifter (inkl. krav til kontroll av maskiner, kompetansebevis og KS-systemer)
  • Innhold om pumping i A og U kurs
  • Anbefalinger til rett utstyr for å gjennomføre utfordrende leveranser (pumpe, slanger etc)
  • Anbefalinger til nødvendig kommunikasjon mellom byggeplass, betongprodusent og pumpeselskap. Ansvarsbeskrivelse.
  • Innhente informasjon om hva våre naboland har av prosedyrer/teknologi

Dette er et nytt fokusområde i NB og det foreligger ingen tidligere utgivelser på temaet fra NB. Hovedformålet med arbeidet er å etablere ‘best praksis’ i bransjen og sikre at veiledninger og prosedyrer har felles eierskap.