Prognosesenteret ga ut sine nye rapporter 15. mars og vi har nå i april fått markedsrapporten for fabrikkbetong med prognoser for de nærmeste årene.

Statistikken for produsert volum fabrikkbetong viser en stigning på 7,6% fra 2021 til 2022 men vi ser nå at både boligbygging og igangsettelse av yrkesbygg er i bratt fall i 2023. Slik det ser ut nå vil anleggsmarkedet være den eneste sektoren som viser en liten vekst i år. Vi er spent på hvordan året vi er inne i blir for betongprodusentene. Vi har sjelden opplevd så mye usikkerhet i verden som nå. En krig i Europa som vedvarer, skyhøye strømpriser, galopperende inflasjon, økte renter, store utfordringer i internasjonal handel, banker som sliter og mye mer.

Prognosesenteret har lagt til følgende kommentar for fabrikkbetong til anleggsprosjekter:
Den ventede veksten i forbruket av fabrikkbetong innen anlegg i 2024 er høyere enn veksten i anleggsinvesteringene. Årsaken er en økende andel betongintensive anlegg som bruer og tunneler i prosjektene.

Prognosesenterets rapport kan lastes ned her: