Mange av framtidens bygg er allerede bygget og derfor er det viktig å legge inn kvaliteter i byggene som gjør at de kan bygges om til ny bruk og unngå riving. Onsdag 26. april var det fullt hus på loftet til En til En arkitekter i Bergen og mange ville høre om hvordan arkitektene kan bidra til at bygg varer lenger. Betongfokus arrangerte møtet sammen med Norsk Murforum og Bergen arkitektforening.

Arkitekt Bård S Solem fra Eggen arkitektkontor ga deltagerne en innføring i de globale miljøutfordringene og hva dette betyr for valgene både ingeniører og arkitekter må ta – hver dag. Solem forklarte at det ikke bare er hvilke materialer som benyttes som er avgjørende for bærekraft. Det er like mye prosjektering av kombinasjoner av materialer i bygningsdelene, geometrisk utforming og materialmengder. Han framhevet også at arkitekten må se etter løsninger som ikke krever utskiftning av produkter etter få år.

– Arrangementet hadde et tydelig og relevant faglig innhold i forhold til viktigheten av gjenbruk og historiefortellende kvaliteter i relasjon til bærekraft uttalte en fornøyd Arvid Bjerkestrand i En til En arkitekter etter møtet, og han la til:

– Arrangementet bidro til å balansere og utfordre Bergen kommunes noe ensidige fokus på bærekraft gjennom «tre pluss» ved å vise både eksempler og forskning som dokumenterer at både betong og mur i stor grad kan spille en viktig rolle i vår felles streben etter å nå klimamål. Tegl og betongs holdbarhet, fleksibilitet, taktile egenskaper og ikke minst langvarige livsløp gjennom mulig gjenbruk, er kanskje aspekter som ikke har kommet tydelig nok frem i den pågående debatten om hvordan vi kan bidra til å bremse klimautviklingen. Ikke minst fikk vi kjent litt på en viss resignasjon i forhold til hvor kompleks bærekrafts-bildet er, det være seg å sone ut og ser på verdens syke energibehov ifm elektrifisering, eller sone inn og vurdere CO2-avtrykket på en standard klimavegg. Som klimaveggen er problemet lag på lag, og mellom stender og veden klemmes arkitekten til å ta sine valg om hver bestanddel og alt sammen, hvor langt det må transporteres, hvordan det ser ut i dag og om 100 år, hvor fleksibelt det er og hvor tilpasset det er brukergruppen, tradisjonelt tilpasset og nytenkende uten å forstyrre biene og tirre arkitekturopprøret, samtidig ivareta bunnlinjen til utbygger og topp gesims nabo.

Bergen arkitektforening er også fornøyd med seminaret og Jeanette Hoff kommenterte på vegne av foreningen at temaet gjenbruk og vinklingen på arkitekten som historieforteller, er både viktig og nødvendig å sette fokus på.

Hoff kommenterte videre:

– Selv om temaet ble formidlet av to bransjeorganisasjoner som Betongfokus og Norsk Murforum, var det også informativt og ikke bare ensidig materialfokus. Det var også flott at man har hentet inn ulike foredragsholdere som setter gjenbruk og bærekraft i ett større perspektiv og deler med oss gode løsninger, diagrammer og tall når det kommer til C02-utslipp og effekten av både transport og gjenbruk av ulike typer materialer.

– Det er også viktige at det ikke bare er materialet tre som skal trekkes frem som det mest bærekraftige, men at man også kan se på betong og mur og hvilke potensielle bærekraftige løsninger som finnes her

Ettermiddagen i Bergen inneholdt også et innlegg fra Jan Eldegard Hjelle fra Betongfokus som presenterte ombruk av gamle industribygninger som en del av vår kulturarv og som står på Unescos verdensarvliste. Rune Skjoldal fra Tunge Ting på Voss presenterte små og store prosjekter der de benytter betong i møbler og kunst både i ute- og innemiljø. Skjoldal presenterte også hvordan de bruker betongfliser og andre elementer i den nye sykkeltunnelen og i Haukeland stasjon på bybanen i Bergen. Øyvind Buset fra Norsk Murforum framhevet i sitt innlegg at murbransjen har mange løsninger som kan støtte opp under bærekraftig bygging og at det er viktig at alle materialer kan konkurrere på likeverdig vilkår når alle deler av bærekraft legges vekt på.

– Vi håper å gjenta seminaret i Bergen håper også andre steder i landet i samarbeid med lokale arkitektforeninger og representanter fra betong- og murbransjen. Det skjer mye i leverandørleddene som er viktig å ha i verktøykassen for både arkitekter og ingeniører, uttaler Jan Eldegard Hjelle, daglig leder i Betongfokus

Tusen takk til Bergen arkitektforening for samarbeidet, forerdragsholdere og ikke minst takk til En til En arkitekter som stilte med lokaler!