Betongfokus samarbeider med 41 partnere i byggebransjens fellessatsing under Arendalsuka- kalt Bygg Arena Arendal.  Dette gjør vi for å fremme de sakene vi synes er viktige og vi gjør dette sammen med våre partnere.

Byggebransjen er den sentrale aktøren i utviklingen av samfunnet og vi må synliggjøre våre betongløsninger og innovasjoner sammen med resten av verdikjeden. Derfor er vi partnere i ByggArena Arendal

Vi synes det er spesielt viktig å vise løsninger der nye miljø- og klimaegenskaper spiller sammen med gode løsninger for klimatilpassing av samfunnet. Et eksempel på dette er den nye Stortingsmeldingen om klimatilpassing som ble lagt fram fredag 16. juni.
Dette er gjør vi som partner i ByggArena Arendal i 2023 med flere seminarer tirsdag 15. august.

Løsninger for håndtering av overvann i et stadig villere og våtere klima er en sentral del av klimatilpassingen. Dette adresserer vi i et seminar sammen med RIF – Rådgivende Ingeniørers Forening onsdag 16. august.

Betongbransjen er med i alle bygge- og anleggsprosjekter.
Derfor er det naturlig for oss å være en av partnerne i ByggArena Arendal.

Vi håper å se deg på flere av de 22 seminarene som Bygg Arena Arendal arrangerer i august.
Du finner oss i møtelokaler over Baker Jørgensen ved torget i sentrum

Her er programpostene tirsdag-onsdag-torsdag: 

Program for de to postene vi står ansvarlig for blir publisert på nettsidene:

Klimatilpassing av samfunnet 

Håndtering av overvann