Byggherrer krevere i dag ofte at betongen som skal leveres til BREEAM-prosjekter har en ECOProduct-deklarering.

ECOProduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Grønn Byggallianse eier metoden og den ble opprinnelig utviklet av Sintef og videreutviklet av Grønn Byggallianse. Søknad om ECOProduct sendes Norsk Byggtjeneste som utfører en vurdering basert på en EPD. Kriteriene for parametere og påvirkning er beskrevet i ECOProduct-metoden.

I EPD-systemet er det satt faste grenser for hvor stor variasjon det kan være mellom ulike produkter for at de skal kunne deklareres i samme EPD. Hvis to produkter ikke kan deklareres i samme EPD, kan de heller ikke ha samme vurdering i ECOproduct. Dersom to produkter er så like at de kunne vært deklarert i samme EPD, men produsenten velger å utgi dem i ulike EPDer, er dette et valg produsenten tar, og vurderingene i ECOProduct må da likevel ta utgangspunkt i hver enkelt EPD.

En moder EPD  kan da dekke flere betongsammensetninger og kan bli godkjent så lenge det ikke er større avvik enn 10% fra den prosjektspesifikke EPD’en  som gjelder for leveransen. Hvis ikke bedriften har noen relevant EPD  registrert hos EPD Norge bør man vurdere å ha flere gyldige ‘typiske’ EPD’er publisert der.

Det kan oppstå situasjoner hvor kunden krever mer enn en moder EPD som grunnlag. De krever da et ECOProduct på bestilt betong. Det vil da være rom for diskusjon. Betongfokus har hatt dialog med Grønn Byggallianse og Norsk Byggtjeneste og det er felles forståelse for at relevant (og gyldig) moder EPD skal være tilstrekkelig så lenge det ikke er større avvik enn 10% på GWP verdiene .

Konklusjon:

Ved henvendelse fra kunde om ECOProduct til sitt prosjekt så trenger det ikke være en prosjekt spesifikk EPD på det relevante prosjektet, men kan være basert på en gyldig moder EPD som ikke har mer avvik enn 10% på den betongen som skal leveres.

ECOProduct er gyldig i 5 år

EPD er gyldig i 5 år.