Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt dette hovedtemaet.

Det blir for dyrt å ikke tenke robusthet og klimatilpassing i samfunnet, og konserndirektør Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind kalte situasjonen vi er i en stor samfunnsfloke.

For at kommuner og utbyggere skal etterspørre klimarobuste løsninger, må slike krav inn på lik linje med andre klima- og miljøkrav og økonomi. Fremtind bruker en sammenligning der en krone brukt på forebyggende tiltak vil spare minimum seks kroner i reparasjoner.

Vi må altså fremme både materialer med lavere klimagassutslipp og robuste løsninger som sikrer lokalsamfunnet mot våtere og villere klima. Betong er med på de fleste av lokale løsningene for klimatilpasning. Disse løsningene vil vi gjerne gjøre bedre kjent og forventer at klimarobuste lokale tiltak etterspørres av kommuner og utbyggere.

Det var mange interessante innlegg og diskusjoner på våre møter der også deltagende politikerne fikk bedre innblikk i våre synspunkter. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette og våre synspunkter på videre arbeid for et mer robust samfunn med gode betongløsninger.